Baza technologii


Logo wpisu Nowa metoda kształtowania składu fazowego stali nanobainitycznych pozwalająca na poprawę ich właściwości mechanicznych

Nowa metoda kształtowania składu fazowego stali nanobainitycznych pozwalająca na poprawę ich właściwości mechanicznych

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Za pomocą obróbki cieplnej, polegającej na hartowaniu z przystankiem izotermicznym powyżej temperatury początku przemiany martenzytycznej Ms, możliwe jest wytworzenie w stalach o odpowiednim składzie chemicznym struktury nanobainitycznej. Dzięki takiej obróbce stal może uzyskiwać lepsze włsności wytrzymałościowe i użytkowe przy jednoczesnej poprawie właściwości plastycznych w porównaniu do właściwości tej samej stali po konwencjonalnej obróbce ulepszania cieplnego składającej się z dwóch procesów: hartowania i odpuszczania. Obróbka nanostrukturyzacji poprzez hartowanie izotermiczne zastępuje dwa konwencjonalne procesy technologiczne (hartowania i odpuszczania). Pozwala na uzyskanie struktury nanobainitycznej w elementach o dużej objętości i może być stosowana, jako ostatni proces technologiczny.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

W prorównaniu do procesu jednostopniowego wyżarzania izotermicznego nowa metoda obróbki cieplnej pozwala na: - obniżenie zawartości austenitu resztkowego i wytworzenie pożądanego udziału bezwęglikowego ferrytu bainitycznego, - uzyskanie większej frakcji struktury nanokrystalicznej, - jednoczesną poprawę właściwości wytrzymałościowych i plastycznych stali, - zwiększenie odporności stali na zużycie przez tarcie, - zmniejszenie odkształceń stali hartowniczych, - zastąpienie dwuetapowego procesu ulepszania cieplnego, - nanostrukturyzację stali o innym składzie chemicznym, niż ten, który został zdefiniowany w dotychczasowych patentach, jako skład stali nanostrukturyzacji, w tym również niektórych powszechnie dostępnych stali handlowych, - ograniczenie lub zapobiegnięcie zajścia przemiany martenzytycznej podczas końcowego chłodzenia stali.

Zastosowanie rynkowe

Technologia ma zastosowanie przy obróbce cieplnej, w których ze względu na skład chemiczny możliwe jest wytworzenie struktury dwufazowej składającej się z bezwęglikowego ferrytu bainitycznego oraz austenitu resztkowego, w szczególności stali zawierających zbyt dużą zawartość austenitu szczątkowego. Może być zastosowana np. do stali typu X37CrMoV5-1/X40CrMoV5-1, które po proponowanej obróbce cieplnej mogą znaleźć zastosowanie zarówno przy produkcji narzędzi pracujących w podwyższonych temperaturach jak i elementów konstrukcyjnych szczególnie odpowiedzialnych i pracujących pod wysokimi obciążeniami (elementów silników spalinowych, elementy podwozi i zawieszeń samochodowych). Ze względu na wysoką odporność na ścieranie, jaką uzyskują stale po zastosowaniu nowej metody obróbki cieplnej mogą one znaleźć zastosowanie w wysoko obciążonych elementach narażonych na zużycie przez tarcie (sworzenie, koła zębate, elementy maszyn górnicznych i rolniczych).

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

NIP: 7010360620

Adres www: http://www.ibs.pw.edu.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Strzeżone know-how
Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"