Baza technologii


Logo wpisu Nowe katalizatory tlenkowe do usuwania tlenków azotu pochodzących ze stałych źródeł emisyjnych

Nowe katalizatory tlenkowe do usuwania tlenków azotu pochodzących ze stałych źródeł emisyjnych

Radosław Rudź

Opis technologii / usługi

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania tlenkowego katalizatora wanadowo-wolframowego do selektywnej redukcji tlenków azotu amoniakiem i rozkładu tlenku azotu(II) na monolicie ze stali chromowo-glinowej oraz katalizatora do bezpośredniego rozkładu NO do N2 i O2. Oferta obejmuje również reaktor do równoczesnego usuwania NO i cząstek węglowych oraz pyłów nieorganicznych ze spalin, który wyposażony jest w katalizator do bezpośredniego rozkładu tlenku azotu.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Do innych zalet proponowanych rozwiązań należą: 1) prosty i mało kosztowny sposób formowania monolitu katalizatora pozwalający na łatwe naniesienie katalitycznie aktywnych nośników; 2) brak konieczności stosowania dodatkowo reduktora a tym samym układu do jego dozowania, co czyni proponowany proces tańszym oraz korzystniejszym dla środowiska; 3) stabilność parametrów katalitycznych w czasie.

Zastosowanie rynkowe

Przedmiotem oferty są nowe katalizatory tlenkowe do usuwania tlenków azotu, cząstek węglowych oraz pyłów nieorganicznych ze spalin wraz z reaktorem specjalnie zaprojektowanym do tego celu. Znajdą one zastosowanie m. in. w elektrociepłowniach, fabrykach kwasu azotowego, spalarniach śmieci, kotłach małej i średniej mocy oraz silnikach Diesla. Mogą być z powodzeniem wykorzystane procesach usuwania tlenków azotu.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"