Baza technologii


Logo wpisu Nowe peptydomimetyki o aktywności antyangiogennej

Nowe peptydomimetyki o aktywności antyangiogennej

Uniwersytet Warszawski

Opis technologii / usługi

Przedmiotem wynalazku są nowe peptydomimetyki o aktywności antyangiogennej, sposób ich otrzymywania, kompozycja farmaceutyczna oraz ich zastosowanie, zwłaszcza w leczeniu nowotworów i przewlekłych stanów zapalnych (w szczególności: reumatoidalnego zapalenia stawów, zapalenia jelita grubego), w łuszczycy, cukrzycy, chorobach zwyrodnieniowych oczu (ARMD), nefropatii i neuropatii.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

1. Nowe struktury niskocząsteczkowych związków wykazujących działanie antyangiogenne w steż. nM. Są to nowe związki z dużym potencjałem opracowania potencjalnego leku. 2. Zastrzeżone związki są peptydomimetykami. Związki tego typu charakteryzuje mała toksyczność.

Zastosowanie rynkowe

Opracowane związki mogą stać się potencjalnymi lekami przeciwnowotworowymi, gdyż blokują patologiczną angiogenezę, niezbędną zarówno do wzrostu guza powyżej 2-3 mm, jak i w procesie tworzenia przerzutów. Opracowane związki mogą znaleźć zastosowanie w leczeniu chorób, w których obserwuje się nadmierną aktywność angiogenezy, jak np. endometrioza, łuszczyca, choroba wrzodowa oraz reumatoidalne zapalenie stawów. Opracowane związki działają poprzez blokowanie kompleksu VEGF165/VEGFR2/NRP-1, który prawdopodobnie odgrywa ważną rolę w patologicznej angiogenezie.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Uniwersytet Warszawski

NIP: 5250011266

Kraj: Polska

Adres www: http://www.uott.uw.edu.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Wielkość: Duże

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię nie zapewnia doradztwa związanego z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"