Baza technologii


Logo wpisu Nowe pochodne chinolizydyny i sposób otrzymywania nowych pochodnych chinolizydyny

Nowe pochodne chinolizydyny i sposób otrzymywania nowych pochodnych chinolizydyny

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Nowe iminocukry, pochodne chinolizydyny o potencjalnej czynności biologicznej jako inhibitory glikozydaz oraz metoda ich wytwarzania.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

- otrzymywanie nowych związków wykazujących podobieństwo strukturalne do znanych inhibitorów glikozydaz, a więc również posiadających potencjalne właściwości jako inhibitory enzymów z tej grupy; - synteza nowych bicyklicznych iminocukrów, posiadających w swej strukturze czwartorzędowy atom węgla, trudnych do otrzymania na innej drodze syntezy; - zastosowanie niezabezpieczonych 2-deoksypentoz jako chiralnych surowców, w szeczólności pochodzącej ze źródeł odnawialnych, łatwo dostępnej, taniej 2-deoksy-D-rybozy

Zastosowanie rynkowe

Otrzymwane związki docelowe o zaplanowanej budowie są w podobne swej strukturze do znanych związków wykazujących aktywność jako inhibitory glikozydaz, co pozwala domniemywać, iż również będą posiadały właściwości inhibitujące w stosunku do enzymów z tej samej grupy.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

NIP: 7010360620

Adres www: http://www.ibs.pw.edu.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"