Baza technologii


Logo wpisu Nowe szczepy bakterii probiotycznych do zwalczania Escherichia coli i Clostridium perfringens u ptaków hodowlanych, zwłaszcza u drobiu, kompozycje szczepów bakterii probiotycznych i ich zastosowania

Nowe szczepy bakterii probiotycznych do zwalczania Escherichia coli i Clostridium perfringens u ptaków hodowlanych, zwłaszcza u drobiu, kompozycje szczepów bakterii probiotycznych i ich zastosowania

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Opis technologii

W wyniku badań wyizolowano z kału kurcząt nowych, nieopisane dotąd szczepy bakterii fermentacji mlekowej Enterococcus faecium eub1D, Weisella paramesenteroides eub2D, Pediococcus acidilactici eub3D, wykazujące właściwości probiotyczne, w tym silne działanie antagonistyczne wobec patogennych szczepów bakterii Escherichia coli i Clostridum perfringens występujące u drobiu, zdolność do przeżywania po 2 godzinach ekspozycji w środowisku o pH 2,0 oraz po 4 godzinach w obecności 3% soli żółciowych. Szczepy te zostały zidentyfikowane w oparciu o sekwencjonowanie 16S rRNA i zdeponowane w depozycie patentowym Polskiej Kolekcji Mikroorganizmów we Wrocławiu pod numerami akcesyjnymi PKM B/00094, B/00100 i B/00095. Technologię stanowi prawo do uzyskania patentu na wynalazek (zgłoszenie patentowe nr P.416205 z dnia 19.02.2016 r. w UPRP). Technologia stanowi przedmiot wspólnych praw Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, które zrealizowały projekt w ramach Programu Badań Stosowanych pt. Opracowanie preparatów eubiotycznych dla zwierząt gospodarskich nr PBS1/A8/10/2012. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jest uprawniony do przeprowadzenia procesu komercjalizacji technologii, w tym zawierania umów, w interesie wszystkich uprawnionych. Szczegółowe informacje: www.ciitt.up.poznan.pl

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Wyselekcjonowane bakterie probiotyczne mają zdolność do hamowania rozwoju bakterii chorobotwórczych. Wykorzystując te właściwości bakterii probiotycznych można je stosować, jako środek profilaktyczny redukujący groźbę rozwoju chorób bakteryjnych wśród ptaków hodowlanych i przyspieszający leczenie ptaków klasycznymi metodami weterynaryjnymi. Bakterie probiotyczne są przeznaczone szczególnie do ochrony zwierząt młodych, zwłaszcza kurcząt. Zalecana dzienna dawka tych bakterii wynosi 108-109 jtk/kg masy ciała ptaka. Szczegółowe informacje: www.ciitt.up.poznan.pl

Zastosowanie rynkowe

Probiotyki zawierające odkryte szczepy bakterii mlekowych mogą być podawane zwierzętom w formie utrwalonej, suchej lub jako żywe szczepy wprowadzone do pasz, premiksów oraz paszowych dodatków funkcjonalnych, względnie do wody pitnej. Szczepy można stosować indywidualnie lub w określonych kompozycjach. W oparciu o metabolity wytwarzane przez zastrzeżone bakterie probiotyczne można produkować biologiczne środki dezynfekujące, przeznaczone do odkażania miejsc bytowania ptaków, w tym ścian i podłóg kurników i wolier. Szczegółowe informacje: www.ciitt.up.poznan.pl

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

NIP: 7770004960

Kraj: Polska

Adres www: http://puls.edu.pl/

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"