Baza technologii


Logo wpisu Nowe szczepy bakterii probiotycznych do zwalczania Escherichia coli i Clostridium perfringens u zwierząt, zwłaszcza u świń i dzików, kompozycje szczepów bakterii probiotycznych i ich zastosowania

Nowe szczepy bakterii probiotycznych do zwalczania Escherichia coli i Clostridium perfringens u zwierząt, zwłaszcza u świń i dzików, kompozycje szczepów bakterii probiotycznych i ich zastosowania

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Opis technologii

Wynikiem badań są wyizolowane ze ściółki, pyska oraz kału prosiąt zwierząt nowych, nieopisane dotąd szczepy bakterii fermentacji mlekowej Enterococcus faecium eub1T, Leuconostoc mesenteroides eub2T, Carnobacterium divergens eub3T i Enetrococcus faecium eub4T, wykazujące właściwości probiotyczne, w tym silne działanie antagonistyczne wobec patogennych szczepów bakterii Escherichia coli i Clostridum perfringens występujących u świń, zdolność do przeżywania po 2 godzinach ekspozycji w środowisku o pH 2,0 oraz po 4 godzinach w obecności 3% soli żółciowych. Bakterie wykazały także zdolność adhezyjną do mucyny świńskiej. Szczepy te zostały zidentyfikowane w oparciu o sekwencjonowanie 16S rRNA i zdeponowane w depozycie patentowym Polskiej Kolekcji Mikroorganizmów we Wrocławiu pod numerami akcesyjnymi PKM B/00096, B/00097, B/00099 i B/00098.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Wyselekcjonowane bakterie probiotyczne mają zdolność do hamowania rozwoju bakterii chorobotwórczych. Wykorzystując te właściwości bakterii probiotycznych można je stosować jako środek profilaktyczny redukujący groźbę rozwoju chorób bakteryjnych wśród świń i dzików i przyspieszający leczenie zwierząt klasycznymi metodami weterynaryjnymi. Bakterie probiotyczne są przeznaczone szczególnie do ochrony zwierząt młodych, zwłaszcza prosiąt. Zalecana dzienna dawka tych bakterii wynosi 107-108 jtk/kg masy ciała zwierzęcia. Technologię stanowi prawo do uzyskania patentu na wynalazek (zgłoszenie patentowe nr P.416201 z dnia 19.02.2016 r. w UPRP). Technologia stanowi przedmiot wspólnych praw Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, które zrealizowały projekt w ramach Programu Badań Stosowanych pt. Opracowanie preparatów eubiotycznych dla zwierząt gospodarskich nr PBS1/A8/10/2012. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jest uprawniony do przeprowadzenia procesu komercjalizacji technologii, w tym zawierania umów, w interesie wszystkich uprawnionych. Szczegółowe informacje: www.ciitt.up.poznan.pl

Zastosowanie rynkowe

Probiotyki zawierające odkryte szczepy bakterii mlekowych mogą być podawane zwierzętom w formie utrwalonej, suchej lub jako żywe szczepy wprowadzone do pasz, premiksów oraz paszowych dodatków funkcjonalnych, względnie do wody pitnej lub mleka. Szczepy można stosować indywidualnie lub w określonych kompozycjach. W oparciu o metabolity wytwarzane przez zastrzeżone bakterie probiotyczne można produkować biologiczne środki dezynfekujące, przeznaczone do odkażania miejsc bytowania świń i dzików, w tym ścian i podłóg chlewni. Szczegółowe informacje: www.ciitt.up.poznan.pl

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

NIP: 7770004960

Kraj: Polska

Adres www: http://puls.edu.pl/

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"