Baza poszukujących technologii


Logo wpisu Nowości z zakresu wytwarzania konstrukcji ze stali drobnoziarnistych dotyczące procesów: cięcia termicznego, obróbki mechanicznej, obróbki plastycznej, montażu, spawania, oczyszczania powierzchni, nakładania powłok malarskich oraz znakowania detali

Nowości z zakresu wytwarzania konstrukcji ze stali drobnoziarnistych dotyczące procesów: cięcia termicznego, obróbki mechanicznej, obróbki plastycznej, montażu, spawania, oczyszczania powierzchni, nakładania powłok malarskich oraz znakowania detali

Zakład Konstrukcji Spawanych Łabędy Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

ZKS jest firmą „technologiczną” wykonującą wielkogabarytowe konstrukcje spawane głównie ze stali drobnoziarnistych. W związku z powyższym poszukujemy ciągle nowoczesnych rozwiązań technologicznych z zakresu procesów wytwarzania konstrukcji z tych stali mających wpływ na poprawę jakości produkowanych wyrobów, poprawę wydajności pracy oraz poprawę warunków pracy.
Interesują nas rozwiązania z zakresu:
- cięcia termicznego (maszyny, technologie cięcia, technologie skosowania i znakowania detali,
- obróbki mechanicznej (maszyny, technologie),
- obróbki plastycznej (maszyny, technologie),
- montażu (technologie, oprzyrządowanie),
- spawania (urządzenia, technologie),
- oczyszczania powierzchni (urządzenia, technologie),
- nakładania powłok malarskich (urządzenia, technologie)
Proponowane rozwiązania mają służyć usprawnieniu procesów wewnątrz firmy.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Zakład Konstrukcji Spawanych Łabędy Sp. z o.o.

NIP: 9691317654

Kraj: Polska

Adres www: http://www.zks.com.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Forma ochrony

Wynalazek
Zgłoszenie wynalazku
Strzeżone know-how
Chronione prawem autorskim
Wzór użytkowy
Inna forma ochrony:
None

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodano 19 maja 2021 11:36

Wróć na stronę "Bazy"