Baza technologii


Logo wpisu Nowoczesne mineralne spoiwo oparte na reformowanej siarce - Sulrock

Nowoczesne mineralne spoiwo oparte na reformowanej siarce - Sulrock

Sulrock sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Przedstawiona technologia dotyczy nowoczesnego mineralnego spoiwa opartego na reformowanej siarce – betonu siarkowego, o bardzo dobrych właściwościach mechanicznych i wysokiej odporności na temperatury, czynniki chemiczne oraz hydrauliczne. W zależności od potrzeb, w skład gotowego produktu wchodzi lepiszcze, którym jest wymieniona siarka oraz kruszywo. Znamiennym dla technologii jest fakt, że użyta siarka może być zanieczyszczona, pochodząca z odpadów przemysłowych – np. pochodząca z rafinacji gazu i ropy. Gotowy produkt stanowi doskonały materiał konstrukcyjny do budowy i regeneracji dróg, mostów, kanałów itp.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Opracowany produkt w porównaniu do betonów portlandzkich charakteryzuje się: Całkowitą nieprzepuszczalnością dla wody i gazów; Jest odporny na agresję chemiczną (np. kwaśne deszcze); Umożliwia eksploatację już po kilku godzinach; Wraz z upływem czasu jego właściwości mechaniczne stale rosną; Jego wysokie właściwości mechaniczne utrzymują się nawet przy zastosowaniu słabych jakościowo kruszyw; Jest całkowicie obojętny dla środowiska naturalnego; Może być poddawany wielokrotnemu recyklingowi; Po odpowiedniej modyfikacji składu może stanowić idealny materiał do izolacji szkodliwych odpadów promieniotwórczych, zabezpieczania źródeł promieniowania po katastrofach - ze względu na bardzo dobre właściwości zatrzymywania promieniowania, znacznie lepsze od ołowiu.

Zastosowanie rynkowe

Wśród zastosowań dla opracowanej technologii wymienić można: Wykonywanie dróg bądź naprawa istniejących nawierzchnii drogowych, Zabezpieczanie niebezpiecznych, toksycznych bądź radioaktywnych odpadów, Budowa schronów, Infrastruktura i elementy konstrukcyjne kopalń, Konstrukcyjne elementy o właściwościach termoizolacyjnych, Eksploatacyjne platformy morskie, Wiele innych aplikacji, gdzie wymagane są wysokie parametry materiału.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Sulrock sp. z o.o.

NIP: 9522135778

Adres www: http://nan

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Wynalazek
Strzeżone know-how
Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię nie zapewnia doradztwa związanego z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"