Baza technologii


Logo wpisu Odzysk renu ze złomu nadstopów oraz innych niezagospodarowanych półproduktów i odpadów

Odzysk renu ze złomu nadstopów oraz innych niezagospodarowanych półproduktów i odpadów

Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Metali Nieżelaznych

Opis technologii / usługi

Ren stosowany jest głównie do wytwarzania katalizatorów dla przemysłu petrochemicznego oraz jako składnik stopów o zwiększonej wytrzymałości w podwyższonej temperaturze. Ograniczone zasoby pierwotnych źródeł renu skłaniają do poszukiwania możliwości odzysku renu z nieprzerabianych do tej pory materiałów. Takimi materiałami są: złom, odpady powstające na różnych etapach produkcji i przetwórstwa stopów renu. W IMN opracowano metody chemicznego i elektrochemicznego roztwarzania tego typu materiałów. Uzyskane roztwory mogą być przerabiane wspólnie. Stosując metodę wymiany jonowej otrzymuje się amoniakalny roztwór renianu(VII) amonu, a po zatężeniu krystaliczny renian(VII) amonu - jako podstawowy surowiec do produkcji renu metalicznego i innych związków renu. Pozostałe metale zawarte w roztworach są wydzielane w formie handlowych koncentratów. Obecna cena renu na rynku wynosi 1500-3000 $/kg.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Opracowane rozwiązanie umożliwia odzysk renu z nieprzerabianych do tej pory materiałów zawierających nadstopy, a także odzysk innych metali zawartych w tych materiałach. Dodatkowo technologia posiada takie cechy, jak: uniwersalność – metoda pozwala na przerób bardzo różnorodnych materiałów kompleksowość – wszystkie wartościowe metale są odzyskiwane

Zastosowanie rynkowe

Metoda może być stosowana do odzysku renu i innych cennych metali z następujących materiałów: wyroby i półwyroby z nadstopów zawierających ren, zgary z przetopu nadstopów, odpady z mechanicznej obróbki nadstopów, odpady z plazmowej obróbki powierzchni metalowych zawierających nadstopy. Ren metaliczny może być wykorzystany do wytwarzania nowych nadstopów, stosowanych do produkcji turbin energetycznych i elementów silników lotniczych. Nadrenian amonu może być również wykorzystany do produkcji kwasu renowego(VII) i soli tego kwasu (np. z żelazowcami), które mogą służyć do otrzymywania proszków stopowych, stosowanych do wytwarzania spieków ciężkich, używanych przez przemysł zbrojeniowy.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Metali Nieżelaznych

NIP: 6310200771

Kraj: Polska

Adres www: http://www.imn.gliwice.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Duże

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"