Baza technologii


Logo wpisu Oligomer RNA, sposób regulowania procesu powstawania miRNA oraz zastosowanie oligomerów RNA jako regulatorów procesu powstawania miRNA

Oligomer RNA, sposób regulowania procesu powstawania miRNA oraz zastosowanie oligomerów RNA jako regulatorów procesu powstawania miRNA

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

Opis technologii / usługi

Przedmiotem rozwiązania są: oligomer RNA, sposób regulowania procesu powstawania miRNA oraz zastosowanie oligomerów RNA jako regulatorów procesu powstawania miRNA. Bardziej szczegółowo, rozwiązanie dotyczy zastosowania oligomerów RNA zaburzających strukturę pre-miRNA jako regulatorów procesu powstawania miRNA. Oddziaływania oligomeru z prekursorem miRNA (pre-miRNA) zmieniają strukturę drugo- i trzeciorzędową prekursora. W rezultacie, pre-miRNA nie jest specyficznie rozpoznawany i cięty przez rybonukleazę Dicer i w konsekwencji nie dochodzi do powstawania określonego miRNA. Przedmiotem wynalazku jest oligomer RNA charakteryzujący się tym, że zawiera: sekwencje komplementarne do rejonów jednoniciowych cząsteczki pre-miRNA lub sekwencje komplementarne do rejonów dwuniciowych cząsteczki pre-miRNA lub sekwencje komplementarne do rejonów jednoniciowych oraz dwuniciowych cząsteczki pre-miRNA przy czym oligomer oddziałuje z pre-miRNA, zaburza strukturę pre-miRNA i hamuje proces wycinania miRNA z pre-miRNA. Korzystnie, gdy oligomer RNA działa dwuetapowo: i) jako inhibitor kompetycyjny, na etapie wiązania z rybonukleazą Dicer, ii) jako cząsteczka zaburzająca strukturę substratu pre-miRNA, na etapie wiązania z substratem pre-miRNA. Korzystnie, gdy oligomer RNA działa jednoetapowo jako cząsteczka zaburzająca strukturę substratu pre-miRNA, na etapie wiązania z substratem pre-miRNA. Korzystnie, gdy oligomer jest wybrany spośród: - oligomeru RNA oddziałującego z rybonukleazą Dicer, - oligomeru RNA oddziałującego z substratem pre-miRNA, - oligomeru RNA oddziałującego z jednoniciowymi rejonami substratu pre-miRNA, - oligomeru RNA oddziałującego z dwuniciowymi rejonami substratu pre-miRNA, - oligomeru RNA oddziałującego z jednoniciowymi oraz dwuniciowymi rejonami substratu pre-miRNA, - oligomeru RNA zaburzającego strukturę substratu pre-miRNA, - oligomeru RNA zaburzającego strukturę substratu pre-miRNA w taki sposób, iż substrat nie jest specyficznie rozpoznawany przez rybonukleazę Dicer, - oligomeru RNA zaburzającego strukturę substratu pre-miRNA w taki sposób, iż nie dochodzi do powstawania specyficznych produktów miRNA, - oligomeru RNA zaburzającego strukturę substratu pre-miRNA w taki sposób, iż nie dochodzi do powstawania funkcjonalnych miRNA, - oligomeru RNA komplementarnego do jednoniciowych rejonów prekursora pre-miRNA, - oligomeru RNA komplementarnego do dwuniciowych rejonów prekursora pre-miRNA, - oligomeru RNA komplementarnego do jednoniciowych oraz dwuniciowych rejonów prekursora pre-miRNA, - oligomeru RNA zawierający modyfikacje zasad, cukru, reszt fosforanowych, przy czym oligomery są długości do 75 nt.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Pomimo istniejących rozwiązań jednym z największych wyzwań stawianych współczesnym naukom biomedycznym jest projektowanie i otrzymywanie terapeutyków działających w sposób selektywny na określone cele biologiczne, np. I) związków niszczących wybiórczo komórki nowotworowe, a nie mających negatywnego wpływu na komórki zdrowe; II) związków hamujących aktywność konkretnych białek i nie wiążących białek charakteryzujących się podobną budową i funkcją do białka stanowiącego cel terapii. Celem wynalazku jest umożliwienie zaprojektowania cząsteczek regulatorowych, które zarówno w sposób uniwersalny (inhibitory rybonukleazy Dicer), jak i wybiórczy mogą kontrolować proces dojrzewania, a także funkcjonowania wybranych (konkretnych) cząsteczek miRNA. W zastosowanych warunkach reakcyjnych wydajna inhibicja powstawania wybranych cząsteczek miRNA obserwowana była nawet przy najniższym stężeniu oligomeru RNA (1 pmol oligomeru RNA, stężenie końcowe w mieszaninie reakcyjnej – 100 nM). Ponadto, zaobserwowano, że wraz ze wzrostem stężenia oligomeru wydajność procesu inhibicji wzrasta. Rozwiązanie sposobu inhibicji procesu powstawania miRNA poprzez zastosowanie oligomerów RNA (oraz ich pochodnych) wiążących specyficznie wybrane prekursory miRNA, umożliwia projektowanie i tworzenie cząsteczek inhibitorowych selektywnie hamujących powstawanie wybranych cząsteczek miRNA.

Zastosowanie rynkowe

Zaproponowane rozwiązanie otwiera drogę do opracowania nowych, specyficznych metod terapeutycznych, które mogą znaleźć zastosowanie w leczeniu schorzeń wywołanych zmianą prawidłowego poziomu ekspresji wybranych cząsteczek regulatorowych, np. w leczeniu chorób nowotworowych, neurodegeneracyjnych, czy zakaźnych.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

NIP: 7770002062

Adres www: http://www.ibch.poznan.pl

Typ podmiotu: Osoba fizyczna - wynalazca

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"