Baza technologii


Logo wpisu Opracowania w zakresie kartografii geologicznej, geośrodowiskowej i geologiczno-gospodarczej

Opracowania w zakresie kartografii geologicznej, geośrodowiskowej i geologiczno-gospodarczej

SPIN-US Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Omawiane rozwiązanie zakłada realizację usług w zakresie kartografii geośrodowiskowej – opracowywanie raportów, map oraz modeli cyfrowych. Zakres oferowanych usług jest bardzo szeroki, zawiera m.in. szczegółowe lub kompleksowe analizy stanu środowiska naturalnego, analizy geosynoptyczne, ocenę oddziaływania na geośrodowisko wszelkiej działalności gospodarczej, przemysłowej, eksploatacyjnej wykonanie inwentaryzacji i waloryzacji wszelkich obiektów i zjawisk przyrodniczych i środowiskowych np. w granicach administracyjnych gmin, powiatów czy województw dla lokalnych samorządów.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Podstawową korzyść dla odbiorców usług geokartograficznych w porównaniu do innych ofert dostępnych na rynku stanowi kompleksowość oferowanych usług dostarczanych przez Zespół pracowników Uniwersytetu Śląskiego. Znaczącą korzyścią jest fakt, iż zespół posiada wystarczającą wiedzę i doświadczenie, by oferować usługi o zindywidualizowanym charakterze, dostosowane do oczekiwań zamawiającego. Ponadto, z uwagi na możliwość przygotowania materiałów cyfrowych, wykonane opracowania pomniejszają koszty użytkowania map w jednostkach samorządu terytorialnego, pozwalają na aktualizację danych i zwiększają dostępność map na rzecz lokalnych społeczności.

Zastosowanie rynkowe

Omawiana technologia i związana z nią oferta usługowa obejmuje podstawowe segmenty takie jak kartografia geologiczna oraz środowiskowa. Kartografia geologiczna dostarcza podstawowych informacji dotyczących powierzchniowej i wgłębnej budowy geologicznej kraju. Stanowi także bazę dla innych specjalistycznych opracowań kartograficznych, np. hydrogeologicznych, surowcowych, geochemicznych, środowiskowych, geologiczno-turystycznych, czy geologiczno-inżynierskich.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: SPIN-US Sp. z o.o.

NIP: 9542751204

Adres www: http://www.spin.us.edu.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"