Baza technologii


Logo wpisu Optoelektroniczny biotester toksyczności ścieków

Optoelektroniczny biotester toksyczności ścieków

Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Aspekty bezpieczeństwa biologicznego są głównym priorytetem każdego zakładu oczyszczania ścieków i skłaniają do podejmowania skutecznych działań prewencyjnych z wykorzystaniem najnowszych i innowacyjnych metod wczesnego ostrzegania. Naprzeciw tym działaniom wychodzi proponowany tester do wzmocnienia stopnia ochrony przed skutkami zagrożeń biotoksykologicznych. Tester oparty jest o właściwości biochemiczne naturalnych mikroorganizmów używanych w technologii oczyszczania ścieków, wykorzystujący innowacyjną optoelektroniczną technikę pomiarową. Technologia pomiaru opiera się na sekwencji czynności laboratoryjnych, począwszy od pobrania testowych bakterii, dodania odpowiednich składników chemicznych, skończywszy na umieszczeniu badanej próbki w gnieździe pomiarowym i odczytaniu wyniku.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

- Wzrost bezpieczeństwa biologicznego oczyszczalni ścieków oraz zredukowanie zagrożenia skażeniem środowiska naturalnego w otoczeniu oczyszczalni. - Powiększone zaufanie oczyszczalni wynikające z efektywniejszej ochrony przed losowymi zagrożeniami toksykologicznymi oraz skróconym czasem działań naprawczych w przypadku ich wystąpienia. - Potencjalne oszczędności wynikające ze zredukowanych kosztów usuwania skutków wpływu toksycznych substancji na bakterie osadu czynnego – w szczególności w zakresie konieczności wymiany zniszczonego osadu. - Weryfikacja i optymalny dobór kultury bakterii odpowiedniej do danego typu zanieczyszczeń, co generuje dodatkowe oszczędności energii zużywanej przez oczyszczalnię. - Niskie koszty eksploatacyjne biotestera, w szczególności odczynników i szkła laboratoryjnego oraz oszczędności wynikające z prostego charakteru metodyki pomiarowej, niewymagającej dodatkowo wysokokwalifikowanego personelu.

Zastosowanie rynkowe

Kontrola oraz optoelektroniczna ocena stanu osadu czynnego w biologicznych oczyszczalniach ścieków komunalnych lub przemysłowych gwarantująca ochronę przed skutkami zagrożeń biotoksykologicznych.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD Sp. z o.o.

NIP: 5250008703

Adres www: http://www.cobrabid.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku
Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"