Baza technologii


Logo wpisu Osnowa węglanowego ogniwa paliwowego o podwyższonej odporności na pękanie

Osnowa węglanowego ogniwa paliwowego o podwyższonej odporności na pękanie

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Koncepcja obejmuje strukturę materiału osnowy węglanowego ogniwa paliwowego (Molten Carbonate Fuel Cell, MCFC) charakteryzującą się odpowiednią porowatością w przedziale 50-70% oraz poswyższoną odpornością na pękanie, w szczególności w warunkach rozruchu ogniwa, jak również stabilnością w trakcie jego długotrwałej pracy w temperaturze 650-700ºC. Prezentowane rozwiązanie zakłada zintegrowanie włókniny ceramicznej w roli wzmocnienia z materiałem bazowym: ceramiką na bazie tlenków aluminium i litu, co umożliwi otrzymanie osnowy węglanowego ogniwa paliwowego w postaci powtarzalnych wymiarowo, wygodnych w montażu elementów ogniwa o oczekiwanych parametrach strukturalnych.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

- osnowa węglanowego ogniwa paliwowego zawierająca wzmocnienie w postaci włókniny ceramicznej posiada lepszą odporność na powstawanie pęknięć niż wzmacniana włókninami w postaci luźnej; - wzmocnienie osnowy węglanowego ogniwa paliwowego w postaci włókniny ceramicznej zapewnia zwiększenie jej odporności na pękanie wskutek działania naprężeń generowanych podczas zozruchu ogniwa; - korzystnym jest, że grubość włókniny ceramicznej determinuje i ustala grubość powstałej osnowy dzięki czemu proes wytwarzania gwarantuje powtarzalność wymiarową; - orionowany materiał osnowy węglanowego ogniwa paliwowego charakteryzuje się porowatością w zakresie 50..70%; - proponowana technika wytwarzania osnowy wykorzystuje metodę podciśnieniowej infiltracji włókniny ceramicznej polimerową zawiesiną proszków, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie oczekiwanej struktury przy ograniczonej zawartości spoiw polimerowych; - metoda infiltracji włókniny ceramicznej wymaga zastosowania gęstwy o niższej lepkości, co wiąże się z niższą zawartością spoiw polimerowych, a bezpośrednio przekłada się na mniejsze zanieczyszczenie ogniwa wskutek wypalania procesu rozruchu.

Zastosowanie rynkowe

Podstawowym obszarem zastosowania wynalazku jest przemysł energetyczny związany z połączoną produkcją energii elektrycznej oraz ciepła z wykorzystaniem węglanowych ogniw paliwowych (MCFC). Proponowane rozwiązanie przyczyni się do polepszania odporności na pękanie jednego z kluczowych jego elementów jakim jest osnowa.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

NIP: 7010360620

Adres www: http://www.ibs.pw.edu.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"