Baza technologii


Logo wpisu Otrzymanie nowego, płynnego nawozu fosforowego poprzez odzysk tego pierwiastka z popiołów powstałych po spaleniu osadów ściekowych

Otrzymanie nowego, płynnego nawozu fosforowego poprzez odzysk tego pierwiastka z popiołów powstałych po spaleniu osadów ściekowych

Politechnika Świętokrzyska

Opis technologii / usługi

Przedmiotem oferty jest rozwiązanie polegające na otrzymaniu z popiołów (powstałych po spaleniu osadów ściekowych) płynnego nawozu fosforowego. Rozwiązanie opiera się na wykorzystaniu jako ekstrahentów głównie chelatów potasowych, co zapewni obecność w otrzymanym nawozie ważnych makroelementów (K, P). Zarówno fosfor jak i potas występują w nawozie w postaci biodostępnej. Sam proces ekstrakcji fosforu nie wymaga zastosowania skomplikowanych linii technologicznych i może zachodzić już w temperaturze pokojowej. Jedyna znana w Polsce technologia odzysku fosforu z popiołów wymaga wykorzystania kwasów jako ekstrahentów oraz wzbogacenia nawóz w dodatkowy fosfor pochodzący z kwasu fosforowego. Prezentowana technologia wykorzystuje nietoksyczne sole chelatowe i pozwala na uzyskanie koncentratu płynnego, w którym fosfor pochodzi tylko z popiołów.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

- nowa technologia, nie wdrażana na rynku krajowym i międzynarodowym, - pozyskiwanie fosforu z popiołów, odpadu wykorzystywanego do tej pory w niewielkim stopniu, - pełne wykorzystanie surowców: pozostałości popiołów można wykorzystać w budownictwie. Pełne wykorzystanie surowców wpływa na obniżenie kosztów produkcji, - wykorzystywanie w procesie chylatów potasowych wzbogaca nawóz w ważne makroelementy (P,K), - jednocześnie płynny nawóz może zostać dodatkowo wzbogacony poprzez dodanie soli azotowych, - w przeciwieństwie do technologii istniejących na rynku prezentowane rozwiązanie wykorzystuje w procesie nie kwasy, a nietoksyczne sole, - zakładana niższa cena nawozu wynikająca z faktu, iż surowcem produkcji będą odpady.

Zastosowanie rynkowe

rolnictwo – pozyskiwany nawóz będzie w postaci łatwo przyswajalnej dla roślin i bogaty w składniki odżywcze budownictwo – pozostałości popiołów można wykorzystać w budownictwie

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Politechnika Świętokrzyska

NIP: 6570009774

Adres www: http://www.tu.kielce.pl/

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"