Baza technologii


Logo wpisu Otrzymywanie cyklodekstryn ze skrobi ziemniaczanej

Otrzymywanie cyklodekstryn ze skrobi ziemniaczanej

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Opis technologii / usługi

Oferowana jest do sprzedaży technologia otrzymywania cyklodekstryn, która składa się z następujących etapów: 1. Otrzymywanie enzymu ze szczepu bakterii produkujących cyklodekstryny. 2. Otrzymywanie cyklodekstryn – produkcja okresowa: a) przy użyciu mikrokapsułek hydrożelowych, b) bezpośrednie dodawanie do roztworu skrobi, 3. Otrzymywanie kompleksów ze związkami hydrofobowymi. 4. Suszenie rozpyłowe otrzymanych kompleksów.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

1) Wykorzystanie do produkcji cyklodekstryn skrobi ziemniaczanej spowoduje wzrost konkurencyjności firm zajmujących się przetwórstwem ziemniaków w kierunku produkcji skrobi; 2) Wdrożona technologia przyczyni się do powstania nowych przedsiębiorstw, które będą się specjalizowały w produkcji cyklodekstryn, wykorzystując do tego celu zasoby naturalne regionu, dostępność do usług innych przedsiębiorstw, tworząc w te sposób współprace pomiędzy MŚP; 3) Wdrożenie technologii przyczyni się do zwiększenia konkurencyjność podmiotów gospodarczych reprezentujących branżę spożywczą; 4) Korzyści dla odbiorcy końcowego to możliwość zakupu produktów o zwiększonej wartości odżywczej bez utraty walorów smakowych i estetycznych, poprawa jakości opakowań. Opracowana technologii powoduje, że w jej wyniku otrzymuje się tzw. produkty o wysokiej wartości dodanej, gdzie obecna cena rynkowa cyklodekstryn jest około 1000x większa od ceny surowca, jakim jest skrobia.

Zastosowanie rynkowe

Innowacyjna technologia produkcyjna cyklodekstryn, które mogą zostać wykorzystane przez przedsiębiorstwa z branży rolno-spożywczej oraz inne sektory gospodarcze, powiązane z branżą spożywczą.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Szczecin, woj. zachodniopomorskie

Dane podmiotu

Nazwa: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

NIP: 8522545056

Kraj: Polska

Adres www: http://www.zut.edu.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

Nie dotyczy

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"