Baza technologii


Logo wpisu Otrzymywanie estrów kwasu lewulinowego w obecności nowych kwaśnych cieczy jonowych

Otrzymywanie estrów kwasu lewulinowego w obecności nowych kwaśnych cieczy jonowych

Centrum Inkubacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej

Opis technologii / usługi

Rosnące zapotrzebowanie na energię, paliwa i chemikalia, a jednocześnie kurczące się zasoby paliw kopalnianych i zmieniająca się polityka środowiskowa na świecie (np. konieczność zagospodarowania odpadów) sprawia, ze w dzisiejszych czasach bardzo dużą wagę przywiązuje się do alternatywnych surowców odnawialnych - np. biomasy. Przetworzenie biomasy w kierunku paliw i produktów chemicznych o dużej wartości dodanej stanowi priorytety w strategii zrównoważonego rozwoju na całym świecie. Wg Amerykańskiego Departamentu Energetycznego estry kwasu lewulinowego oraz kwas lewulinowy, zostały uznane za jeden z bardziej pożądanych produktów hydrolizy biomasy. Proponowane rozwiązanie stanowi nowy sposób otrzymywania estrów kwasu lewulinowego oraz próbki samych estrów.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Wśród zalet z zastosowania technologii należy wymienić: a) zastosowanie, jako katalizatora nowych, tanich cieczy jonowych uznawanych za przyjazne środowisku, zielone rozpuszczalniki; b) produkcja w oparciu o surowce pochodzące z naturalnych źródeł odnawialnych (biomasy lignocelulozowej); c) możliwość wielokrotnego recyklu katalizatora; d) prowadzenie reakcji w temperaturze pokojowej; e) ograniczenie nakładów energetycznych i surowcowych; f) wydzielanie produktu do drugiej fazy - co znacznie ułatwia proces separacji i oczyszczania; g) brak dodatkowych rozpuszczalników w procesie produkcyjnym; h) znaczne ograniczenie ilości szkodliwych odpadów.

Zastosowanie rynkowe

Proponowana technologia znajdzie swoje zastosowanie w: a) przemyśle paliwowym - lewuliniany butylu i etylu - dodatki do paliw; przetestowane jako dodatek do paliw w celu obniżenia emisji tlenków azotu w wysokoprężnych sinikach diesla. Ze względu na bardzo dobre właściwości, jak niska temperatura topnienia, słaba rozpuszczalność w wodzie, niska toksyczność, smarowność, czy stabilność punktu zapłonu, stanowią konkurencyjną alternatywę dla obecnie stosowanych środków zwiększających liczbę cetanową paliwa lub umożliwiających tzw. zimny przepływ oleju napędowego. Ponadto stwierdzono, iż oba estry znacząco zwiększają smarowność i przewodność oleju napędowego; b) branży kosmetycznej, perfumeryjnej - lewuliniany mogą być wykorzystywane w organicznych i naturalnych kosmetykach, jako środki zapachowe i odżywcze, jak również pełniące funkcje stabilizatorów i konserwantów (lewulinian butylu, n-pentylu, n-heksylu); c) przemyśle spożywczym - dodatki zapachowe i smakowe, np. lewulinian etylu - aromat i zapach jabłka, natomiast lewulinian butylu - slodki karmelowy zapach; d) przemysł tworzyw sztucznych - plastyfikatory, np. PVC (lewuliniany n-butylu, n-heksylu, cykloheksylu). Estry kwasu lewulinowego są zaliczane go grupy "zielonych" rozpuszczalników. Ze względu na ich niską szkodliwość dla ludzi i środowiska, niepalność oraz ich konkurencyjną cenę w porównaniu do innych rozpuszczalników eterowych jak np. octan etylu zaobserwowano wzrost popytu na tego typu rozpuszczalniki wśród wielu firm chemicznych.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Centrum Inkubacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej

NIP: 6310200736

Kraj: Polska

Adres www: http://www.citt.polsl.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku
Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"