Baza technologii


Logo wpisu Otwarty przetwornik prąd-napięcie

Otwarty przetwornik prąd-napięcie

Instytut Tele- i Radiotechniczny

Opis technologii / usługi

Większość znanych przetworników prąd-napięcie ma konstrukcję, wymagającą przełożenia kabla lub szyny prądowej przez otwór przetwornika. Jest to możliwe podczas wykonywania połączeń, ale trudne lub wręcz niemożliwe w już istniejącym okablowaniu. Nieliczne konstrukcje przetworników prąd-napięcie umożliwiają otwarcie lub rozdzielenie takiego przetwornika i nałożenie go na kabel lub szynę. Otwarty przetwornik prąd-napięcie, według wynalazku, zawiera dwie liniowe cewki powietrzne ułożone równolegle wzdłuż szczeliny, do której prostopadle jest włożony kabel prądowy. Końce cewek są po jednej stronie połączone ze sobą przewodem łączącym, natomiast drugi koniec każdej cewki jest dołączony do przewodu zwrotnego, biegnącego wzdłuż cewki i zakończonego wyprowadzeniem. Szczelina, do której jest wprowadzony kabel prądowy jest z jednej strony otwarta, natomiast z drugiej strony znajdują się wyprowadzenia i przewód łączący cewki.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Użycie cewek powietrznych gwarantuje dużą dynamikę i szerokie pasmo przetwarzanego prądu. W/w rozwiązanie umożliwia zakładanie przetwornika na kabel prądowy bez konieczności demontażu lub rozłączania kabla. Także sam przetwornik nie musi być otwierany, rozłączany ani rozkręcany. A dzięki izolacji galwanicznych obwodów pierwotnych od wtórnych rozdzielnicy, przekładniki wyraźnie zwiększają bezpieczeństwo personelu.

Zastosowanie rynkowe

Pomiar prądu w już istniejących sieciach energetycznych.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Tele- i Radiotechniczny

NIP: 5250008850

Adres www: http://www.itr.org.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Średnie

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"