Baza technologii


Logo wpisu Płyta komórkowa z rdzeniem listewkowym

Płyta komórkowa z rdzeniem listewkowym

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Opis technologii

Przedmiotem zgłoszenia patentowego nr P.410354 z dnia 3 grudnia 2014 roku jest płyta komórkowa z rdzeniem listewkowym, wykonana zwłaszcza z drewna drzew szybkorosnących, o niskiej wytrzymałości mechanicznej, stosowana jako element konstrukcji mebli. Płyta komórkowa zawiera warstwy okładzinowe, wykonane korzystnie trzywarstwowej sklejki z drewna topoli, między którymi umieszczony jest rdzeń, wykonany korzystnie z listewek litego drewna topolowego. Rdzeń ma postać kratownicy, złożonej z co najmniej trzech warstw w której elementem konstrukcyjnym są listewki z drewna z włóknami ułożonymi wzdłuż ich osi podłużnej, a sąsiadujące ze sobą warstwy listewek mają wzajemnie prostopadle ułożone włókna. Listewki w każdej warstwie ułożone są równolegle do siebie z zachowaniem odstępu wynoszącego 0,5 szerokości listewki. Gęstość ułożenia listewek w każdej warstwie jest taka sama. Listewki połączone są ze sobą za pomocą połączenia klejowego w punktach krzyżowania się listewek sąsiednich warstw. Z płytami okładzinowymi połączone są listewki zewnętrznych warstw rdzenia na całej powierzchni, przy pomocy połączenia klejowego. Więcej informacji na stronie internetowej: www.ciitt.up.poznan.pl

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Płyta komórkowa według wynalazku odznacza się wysoką wytrzymałością na zginanie przy niewielkiej masie. Masę i wytrzymałość na zginanie można regulować rozstawem ułożenia listewek rdzenia.

Zastosowanie rynkowe

Zastosowanie drewna drzew gatunków szybkorosnących pozwala na zagospodarowanie surowca dotychczas nie znajdującego zastosowania do produkcji elementów konstrukcyjnych. Płyta komórkowa według wynalazku może być stosowana jako obciążany, poziomy element konstrukcji mebli.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

NIP: 7770004960

Kraj: Polska

Adres www: http://puls.edu.pl/

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"