Baza technologii


Logo wpisu PAT: Sposób zmiany powierzchni budowlanych konstrukcji kubaturowych, konstrukcji maszyn, urządzeń i pojazdów za pomocą ramy rozszerzalnej w trzech kierunkach EN: Method of surface modification using a frame expandable in three directions

PAT: Sposób zmiany powierzchni budowlanych konstrukcji kubaturowych, konstrukcji maszyn, urządzeń i pojazdów za pomocą ramy rozszerzalnej w trzech kierunkach EN: Method of surface modification using a frame expandable in three directions

Krzysztof Zieliński

Opis technologii / usługi

Przedmiotem wynalazku jest sposób zmiany powierzchni budowlanych konstrukcji kubaturowych, konstrukcji maszyn, urządzeń i pojazdów za pomocą ramy rozszerzalnej w trzech kierunkach, polegający na konfigurowaniu przyrostowym każdej powierzchni płaskiej stanowiącej elementy składowe ścian, podłóg i sufitów kontenerów, budynków modułowych i innych konstrukcji przestrzennych, w których niezbędne jest zwiększenie powierzchni ładunkowej czy użytkowej. Znane są powszechnie sposoby budowy, konstrukcje i rozmiary kontenerów do przewozu towarów oraz ich innego wykorzystania w formie lokali użytkowych. Znane są też powszechnie sposoby budowy konstrukcji modułowych budynków do stałej lokalizacji mieszkalnej, użytkowej, przemysłowej czy też magazynowej. Znane są też powszechnie konstrukcje mobilne w postaci kampera z funkcją i możliwością zwiększenia powierzchni użytkowej przez rozszerzenia szufladowe w układzie poziomym na boki pojazdów wyposażanych w ten rodzaj nadwozi. Żadne z wymienionych nie posiadają jednak żadnych możliwości zwiększania powierzchni w sposób przyrostowy i jednocześnie w kierunkach wektorowych poziomych oraz pionowych, pozwalających na zwiększenie i to zarówno tak metrażu jak kubatury wewnętrznej czy to kontenera, modułu budynku czy innej. Celem wynalazku jest dokonanie przełomu w dotychczasowych sposobach budowy tego typu obiektów i wszelkich konstrukcji przestrzennych oraz samych opakowań w oparciu o szkielet i konstrukcję ramy rozszerzalnej w trzech kierunkach jako modułu podstawowego i nośnego do budowy wszelkiego rodzaju ścian, podłóg, sufitów i przepierzeń zarówno kontenerów jak i modułów budynków, których tak powierzchnię jak i kubaturę ostatecznie będzie można zwiększyć min. o 100 procent w stosunku do stosowanych obecnie rozwiązań. Nadto, ze względów logistycznych, rama rozszerzalna w trzech kierunkach pozwoli na transport większych ilości komponentów do budowy modułu domów w oparciu o szkielet konfigurowalny, ustalony zadanym wymiarem ramy nośnej. Sposób zmiany powierzchni płaskiej za pomocą ramy rozszerzalnej, prowadzi też do powstania nowych sposobów montażu oraz nowych pokryć i wykończeń.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Korzystne skutki z dokonanego wynalazku, sprowadzają się do możliwości budowy szkieletów i konstrukcji ram rozszerzalnych w trzech kierunkach jako modułu podstawowego i nośnego kontenerów, modułów domów i innych, których powierzchnia kwadratowa może zostać zwiększona o co najmniej 100 procent w stosunku do ramy złożonej a tym samym zwiększenia kubatury tak kontenera, domu i innych powstałych na bazie wynalazku, technologii budowy i zmiany powierzchni zarówno w pionie jak i w poziomie jej przyrostu o wektor.

Zastosowanie rynkowe

Wynalazek może znaleźć zastosowanie w budownictwie, różnych konstrukcjach zespolonych, transporcie i w podstawowych potrzebach człowieka jako nowy trend prowadzący do dalszego rozwoju tego typu rozwiązań oraz znacznych oszczędności materiałowych i opakowaniowych a także innych niejawnych na tym etapie samego zgłoszenia i dalszych prac B+R w tym obszarze.

Tagi

Branże

Filmy

Lokalizacja

Warszawa, woj. mazowieckie

Forma ochrony

Wynalazek
Wzór przemysłowy

Poziom gotowości technologicznej

TRL 3

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 24 lipca 2022 03:38

Wróć na stronę "Bazy"