Baza technologii


Logo wpisu PCQ - program do prognozowania jakości koksu

PCQ - program do prognozowania jakości koksu

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

Opis technologii / usługi

Program komputerowy do prognozowania wskaźników jakościowych koksu to numeryczny symulator współpracujący z systemem centralnego zarządzania koksownią, który na podstawie parametrów jakościowych węgla wsadowego na etapie sporządzania mieszanki węglowej, prognozuje jakość koksu. Program optymalizuje kosztowo skład mieszanki węglowej, a także sygnalizuje potencjalne zakłócenia jakościowe dostaw węgli. Program umożliwia: utrzymanie wysokiej jakości produkowanego koksu niezależnie od okresowych zmian jakości dostarczanego węgla. sygnalizowanie potencjalnych zakłóceń jakościowych koksu, na etapie sporządzania mieszanki węglowej, co umożliwi szybką i skuteczną reakcję na przyczyny wystąpienia zakłóceń technologicznych i da możliwość ich usunięcia w zarodku, optymalne wykorzystanie zasobów surowcowych w aspekcie produkowania koksu o założonej jakości integrację jednostek dostarczających węgiel z jednostkami produkującymi koks PCQ to uniwersalny program wizualizacji z możliwością dostosowania dla konkretnego odbiorcy z uwzględnieniem indywidualnych realiów poprzez zastosowanie odpowiednich współczynników korygujących uzależnionych od warunków technologicznych w koksowni.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Jedyny polski system umożliwiający precyzyjne prognozowanie jakości koksu Duża dokładność prognozy Umożliwia utrzymanie wysokiej jakości koksu niezależnie od okresowych zmian jakości dostarczanego węgla Wspomaga proces optymalnego wykorzystania zasobów surowcowych

Zastosowanie rynkowe

W zakładach koksowniczych, posiadających cyfrową bazę danych, w której w sposób ciągły gromadzone są dane dotyczące: parametrów jakościowych węgla i koksu oraz parametrów technologicznych procesu koksowania.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

NIP: 6480008765

Adres www: http://www.ichpw.zabrze.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Średnie

Forma ochrony

Chronione prawem autorskim
Inna forma ochrony:
None

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"