Baza technologii


Logo wpisu Pianka poliuretanowa zawierająca nanocząstki metali

Pianka poliuretanowa zawierająca nanocząstki metali

Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska

Opis technologii / usługi

Przedmiotem wynalazku jest pianka poliuretanowa zawierająca w swojej strukturze nanocząstki srebra, złota lub miedzi. Opracowano metodę otrzymywania materiału poliuretanowego polegającą na zmieszaniu w temperaturze pokojowej wodnej suspensji nanosrebra, nanozłota lub nanomiedzi z przedmieszką poliolową, która stanowi mieszaninę dwóch polioli, katalizatora i środka powierzchniowo czynnego. Suspensja srebra, złota lub miedzi, którą otrzymuje się na bazie wody działa jako środek pieniący. Następnie, do mieszaniny dodaje się metylenodifenylo-4,4'-diizocyjanian. Woda, która pełni rolę dyspergatora nanocząstek metalu, reaguje z izocyjanianem, co prowadzi do uformowania się pianki poprzez wytworzenie dwutlenku węgla. Taki sposób prowadzenia procesu warunkuje osadzenie nanocząstek na powierzchni pianki, a nie w jej objętości, co stwarza lepsze możliwości wykorzystania ich właściwości biobójczych.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Srebro, złoto lub miedź występujące w postaci nanometrycznej znane są ze swoich właściwości biobójczych wobec bakterii, wirusów i grzybów. Dodatek nanometali do pianek poliuretanowych wpływa na zahamowanie wzrostu bakterii, wirusów i grzybów, zwłaszcza, gdy pianki stosowane są w środowisku sprzyjającym ich rozwojowi.

Zastosowanie rynkowe

Pianki poliuretanowe należą do materiałów poliuretanowych cieszących się najbardziej wszechstronnymi właściwościami, dzięki czemu znajdują zastosowanie w różnorodnych gałęziach nauki i przemysłu. Odgrywają znaczącą rolę w przemysłach odzieżowym, tapicerskim, samochodowym, a także lotniczym. Powszechnie stosuje się je jako uszczelnienia, opakowania i zabawki. Ponadto, dzięki swoim unikalnym właściwościom mechanicznym pianki poliuretanowe mają duże znaczenie w przemyśle budowlanym, gdyż służą do wytwarzania ścian oraz umocnień i izolowania konstrukcji. Właściwości pianek można wzbogacić poprzez dodatek środka biobójczego.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska

NIP: 6750006257

Adres www: http://www.pk.edu.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"