Baza technologii


Logo wpisu piec termodynamiczny

piec termodynamiczny

Ars Krzysztof Szorc

Opis technologii / usługi

Technologia dotyczy maszyny cieplnej – piec termodynamiczny /. Maszyna jest zero-emisyjna /nie emituje co2 do atmosfery/ ponieważ w naturalny sposób wynikający z procesu pracy maszyny, dwutlenek węgla jest skraplany i dalej odsprzedawany dla przemysłu. Tak więc technologia nie tylko rozwiązuje to problem opłat i ograniczeń unijnych dotyczącej emisji dwutlenku węgla i ewentualnych kar za ich przekroczenie, ale pozwala użytkownikowi zarobić konkretne kwoty na odsprzedaży co2 dla przemysłu. Proces spalania w piecu odbywają się w wysokich ciśnieniach co proces spalania czyni wysokosprawnym, przez co spaliny, dodatkowo pozbawione dwutlenku węgla, są wyjątkowo czyste i nie zawierają praktycznie lotnych cząstek powodujących smog. To z kolei miało by istotny wpływ na zanieczyszczenia powietrza w Polskich miastach, które są najbardziej zanieczyszczone w UE, a ok. 40 tyś. Polaków rocznie umiera z powodu chorób dróg oddechowych. Piec termodynamiczny może mieć dowolną wielkość i wydajność, od małego, ogrzewającego dom jednorodzinny/ok. 10KW/, po średnie ogrzewających osiedle, do olbrzymich bloków energetycznych. .Piec produkuje zarówno energię cieplną jak mechaniczną /redukcja wysokiego ciśnienia w układzie wydechowym do ciśnienia atmosfery/, którą można wykorzystać w małych piecach jako prostą pompę ciepła, w większych zaś piecach wtórnie do produkcji ciepła/ turbina+ prądnica+ spirale grzewcze/, lub produkcji prądu /turbina + prądnica/. Spowodowałoby to podaż na rynek dużej ilości energii elektrycznej prosumenckiej krótko przesyłowej a więc bardzo taniej, na którą, jak podają prognozy, zapotrzebowanie wzrośnie w Polsce w przyszłości. Takie rozproszenie chroniłoby Polski system energetyczny przed blekautem. Paliwem dla wymienionego pieca może być gaz, paliwa płynne, jak i węgiel w postaci pyłu, lub zgazowany. Projekt oparty jest na rozwiązaniu technicznym, którym jest maszyna cieplna pod roboczą nazwą Piec Termodynamiczny / swego rodzaju elektrociepłownia/ produkujący zarówno ciepło jak i prąd elektryczny, lub jedno z nich. Najważniejszą jego cechą jest to że mimo zachodzącego w nim procesu spalania nie emituje do atmosfery dwutlenku węgla, ponieważ CO2 jest wyprowadzane z pieca na zewnątrz w postaci handlowej /skroplonej/ i trafia do sprzedaży /duże ilości CO2 zużywa się w spawalnictwie, przy wypieku ciastek czy do produkcji napoi gazowanych/. Uważam że Polska gospodarka potrzebuje takiego rozwiązania dlatego że: - piec termodynamiczny może być jednostką małą i ogrzewać dom jednorodzinny /ok. 10 KW mocy/ , ale też blok czy osiedle lub też miasto, na jego bazie można tworzyć potężne bloki energetyczne. - poprzez to rozwiązanie będziemy w sposób oczywisty mogli redukować emisję CO2 , nie tylko wywiązując się przez to ze zobowiązań międzynarodowych, ale wręcz im liderując, do tego nie ponosząc na ten cel dodatkowych nakładów, a wręcz zarabiając, poprzez odsprzedaż skroplonego CO2 dla przemysłu. - dzięki temu że piece te potrafią równolegle produkować też prąd elektryczny, eksploatacja takiego pieca byłaby bardziej opłacalna /atrakcyjna/ dla użytkownika poprzez odsprzedaż prosumencką prądu a poprzez to państwo uzupełniło by deficyt zielonej energii elektrycznej i to bez jakichkolwiek inwestycji ze strony państwa, - przyczyniłoby się to do rozwoju Polskiej gospodarki, poprzez powstanie nowych firm zajmujących się produkcją i sprzedażą ciepła i prądu, oraz tych firm, które zajmowały by się produkcją pieców termodynamicznych na kraj i eksport. - nowe piece przyczyniły by się do zlikwidowania smogu w dużych miastach. . Piec termodynamiczny produkuje zarówno energię cieplną jak też mechaniczną/tę zamienia na prąd/, w części działa też na zasadzie pompy ciepła . Przy czym należy podkreślić że proces wytrącania CO2 odbywa się w sposób naturalny zgodny z procesem pracy tego pieca a nie poprzez zastosowanie dodatkowych urządzeń czy dodatkowej energii. CO2 jest wyprowadzane z pieca na zewnątrz w postaci handlowej /skroplonej/ i trafia do sprzedaży, duże ilości CO2 zużywa się w spawalnictwie, przy wypieku ciastek czy do produkcji napoi gazowanych. Dodam iż CO2 jest jednym z głównych surowców w fabrykach sody amoniakalnej oraz surowcem pomocniczym w cukrowniach. Największe znaczenie CO2 ma w ochronie przeciwpożarowej , oraz czynnik chłodniczy w obiegach nadkrytycznych. W chwili obecnej dla potrzeb przemysłu dwutlenek węgla produkuje się poprzez rozkład skał marmurowych działaniem kwasu solnego. To dodatkowo zwiększa jego ilość w atmosferze ziemskiej. Istotą pracy pieca jest spalanie paliwa pod bardzo wysokim ciśnieniem, z tym że jest to związane z naturalnym procesem pracy. Wysokie ciśnienie pracy daje możliwość sprężania mieszanki paliwowej, w procesie spalania/czyni go efektywniejszym, a cały proces wysokosprawnym/. Specyficzny proces wymiany gazowej w piecu powoduje, że wysokie ciśnienie znajduje się również w kolektorze wydechowym /z którego odstojnikiem odprowadzany jest na zewnątrz skroplony dwutlenek węgla/. Natomiast wysokie ciśnienie na poziomie 70 atm. uchodząc do atmosfery wykonuje prace napędzając turbinę sprzęgniętą z prądnicą, w ten sposób produkowany jest prąd elektryczny. Proces rozprężania spalin pochłania z otoczenia duże ilości ciepła/efekt pompy ciepła/, co przyczynia się do znacznego wzrostu sprawności pieca/ w równaniu gazu doskonałego uzyskuje nadsprawność/. Tak więc niemożliwym jest aby elektrownia wyposażona w takie piece uległa wyłączeniu z powodu przegrzania, jak miało to miejsce w polskich elektrowniach w 2015r. Ponieważ ich instalacja będzie wychładzana metodami produkcyjnymi /poprzez rozprężenie gazu, metodą Lindego/. Dodatkowo jesteśmy zobowiązani przepisami unijnymi nałożyć podatek na wodę techniczną używaną w przemyśle, co dodatkowo obciąży obecne elektrociepłownie. Paliwem dla takiego pieca jest gaz, paliwa płynne, oraz węgiel w postaci pyłu i gazu.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Proszę wskazać: - czym nowym na rynku wyróżnia się technologia; - jaką ma przewagę w stosunku do istniejących rozwiązań; -jakie korzyści osiąga biorca z zastosowania technologii w tym wymiarze jakościowym jak i ilościowym. - Proponowana technologia odzyskiwania ciepła z paliw kopalnych wyróżnia się tym, ze jest zero emisyjna /nie emituje do atmosfery dwutlenku węgla/ - Użytkownikowi pozwala zarobić konkretne pieniądze na odsprzedaży praw do emisji co2, oraz na odsprzedaży skroplonego co2 dla przemysłu, - Proponowana technologia daje możliwość użytkownikowi produkcji energii elektrycznej /produkcji prosumenckiej/, jako uboczny efekt pracy pieca, z czym się wiaża korzyści ekonomiczne. - Piec termodynamiczny w minimalnym stopniu zanieczyszcza atmosferę i nie powoduje smogu, gdyż poprzez wysokosprawny proces spalania spaliny zawierają jedynie śladowe ilości frakcji lotnych.

Zastosowanie rynkowe

- Piec termodynamiczny miałby zastosowanie w branżach grzewczych, związanych z ogrzewaniem mieszkań, oraz innych obiektów, na poziomie indywidualnych gospodarstw domowych, ciepłowni / elektrociepłowni/ osiedlowych, jak i dużych bloków energetycznych elektro- ciepłowniczych. - Zastosowanie w branzy wytważającej energię elektryczną - Zastosowanie w branży zgazowywania wegla /wytwarzania z węgla kamiennego paliw gazowych

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Ars Krzysztof Szorc

NIP: 9661419634

Adres www: http://nan

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Inna forma ochrony:
None

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"