Baza technologii


Logo wpisu Piezoelekryczno-optyczne urządzenie do  tworzenia mapy impedancji akustycznej i tłumienia akustycznego

Piezoelekryczno-optyczne urządzenie do tworzenia mapy impedancji akustycznej i tłumienia akustycznego

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Modulacja diod elektroluminescencyjnych wykorzystuje efekt piezoelektryczny w strukturach półprzewodnikowych złączonych akustycznie z podłożem, które jest pobudzane falą ultradźwiękową (Cecylia Brandt, Irena Gronowska - "Sposób modulacji światła i modulator światła", P-387867). Efekt ten może być wzmocniony, jeżeli podłoże jest wykonane z materiału piezoelektrycznego. Otrzymuje się impulsy świetlne o odpowiednio dużej amplitudzie, nawet jeżeli materiał, zastosowany do konstrukcji diody jest słabym piezoelektrykiem. Daje to możliwość wykorzystywania diod o różnych długościach fali. Wykonanie mozaiki struktur LED na podłożu z ceramiki piezoelektrycznej pozwala na odwzorowania płaszczyzny. Otrzymać można mapę impedancji akustycznej i tłumienia akustycznego.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Przetwarzanie wielkości akustycznych na sygnały optyczne. Możliwość odwzorowania rozkładu wad w strukturach objętościowych i warstwowych. Badanie własności lokalnych badanych obiektów (impedancja akustyczna, tłumienie).

Zastosowanie rynkowe

Urządzenie do wykrywania wad struktur objętościowych i warstwowych. Zastosowania medyczne - urządzenie do wykrywania złamań kości, a zwłaszcza kończyn bez stosowania szkodliwego promieniowania X.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

NIP: 7010360620

Adres www: http://www.ibs.pw.edu.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"