Baza technologii


Logo wpisu Platforma do szybkiego tworzenia rozległych systemów łączących automatykę przemysłową z obsługą procesów biznesowych (utrzymanie ruchu, IoT, monitoring).

Platforma do szybkiego tworzenia rozległych systemów łączących automatykę przemysłową z obsługą procesów biznesowych (utrzymanie ruchu, IoT, monitoring).

Indigobird Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Technologia zaawansowanej szyny integracyjnej nowej generacji łączącej możliwość zbierania informacji i sterowania modułami sprzętowymi z budowaniem dedykowanych systemów w oparciu o usługi microSOA oraz integrację z własnymi i zewnętrznymi systemami B2B lub B2C Kompleksowa obsługa procesów ERP w wielu organizacjach z uwzględnieniem zarządzania zaawansowanymi procesami logistycznymi, dokumentacją, tworzenia dedykowanych rejestrów (np. urządzeń), obsługi magazynów, automatycznej wyceny kosztów prac, etc. Wykorzystanie najnowszych technologii z obszaru IoT (możliwość sterowania rozległa siecią urządzeń z trybem pracy offline) oraz optymalizacji procesów i harmonogramów w oparciu o algorytmy genetyczne, uczenie maszynowe etc. Raportowanie za pomocą zaawansowanych mechanizmów BI opartych o prezentowane i wysłane cyklicznie raporty offline/online oraz data mining. Możliwość konfigurowania za pomocą grafów procesowych działania złożonych układów sprzętowych takich jak: roboty, automaty, beacony, czujniki RFID, czytniki kodów kreskowych, dedykowane konsole HMI, etc. Zintegrowane systemy do precyzyjnej lokalizacji zewnętrznej GPS (dokładność do 2cm) i wewnętrznej na bazie technologii UVB (dokładność do 30 cm). Możliwość integracji z oprogramowaniem poprzez szynę ESB i plugin-y (np. z wtyczką do prezentacji schematów złożeniowych z SolidWorks. Platforma skonstruowana jest w sposób umożliwiający osiągnięcie dużej ilości funkcjonalności bez konieczności kodowania, realizacji projektu w etapach z bieżącą modyfikacją i dostosowywania. Na bazie platformy powstał zaawansowany system CMMS do zarządzania utrzymaniem ruchu Stabilis (http://stabilis.one).

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Istotą platformy INDIGO jest zastosowanie technologii łączącej w spójne rozwiązanie różnych odrębnych do tej pory obszarów z zakresu automatyki oraz aplikacji autorskich z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa dzięki kryptografii i niezawodności za pomocą obsługi offline oraz rozproszonego przetwarzania.​ Dzięki zastosowaniu platformy INDIGO możliwe staje się szybkie tworzenie dostosowanych do indywidulanych potrzeb rozwiązań łączących ze sobą standardowe i dedykowane procesy przedsiębiorstwa oraz systemy wewnętrzne ze wsparciem automatyki przemysłowej, aplikacji mobilnych i dedykowanych interfejsów HMI (np. z zadaniami do wykonania, checklist-ami etc.). Ze względu na swoją konstrukcję platforma umożliwia również tworzenie rozległych i odpornych na zakłócenia oraz przerwy w łączności sieci urządzeń sterujących lokalnymi modułami sprzętowymi i zbierających informacje przekazywane do centrali (np. w postaci maszyn vendingowych).​ Na rynku nie ma analogicznej technologii łączącej ze sobą sterowanie automatyką, obsługę infrastruktury IoT, obsługę procesów biznesowych, integrację systemów zastanych przy użyciu technologii RAD (Rapid Application Development). Kompleksowość, generyczność i szybkość tworzenia oraz modyfikacji funkcjonalności stanowią o głównej przewadze proponowanego rozwiązania w stosunku do istniejących na rynku rozwiązań. Wdrożenie technologii umożliwia optymalizację i automatyzację procesów w ramach całego łańcucha logistycznego skutkujące nawet 20% oszczędnościami oraz poprawą jakości i efektywności działania.

Zastosowanie rynkowe

Platforma INDIGO to generyczna platforma do rapid developmentu systemów umożliwiających kompleksową obsługę złożonych procesów z użyciem rozwiązań z zakresu automatyki przemysłowej, ERP, dedykowanych aplikacji autorskich oraz integracji z systemami zewnętrznymi. Platforma skonstruowana jest w sposób umożliwiający osiągnięcie dużej ilości funkcjonalności bez konieczności kodowania - jedynie za pomocą konfiguracji oraz programowania graficznego. Rozwiązanie posiada zastosowanie wszędzie tam, gdzie konieczna jest integracja w spójną całość wielu systemów i procesów przedsiębiorstwa oraz uzyskanie korzyści z automatyzacji procesów za pomocą robotów programistycznych i sprzętowych, a także optymalizacji łańcucha logistycznego. Do obszarów zastosowań należą systemy z obszaru produkcji oraz obsługi procesów serwisowych i logistycznych (np. utrzymania ruchu - CMMS), a także zarządzania i monitorowania rozległą infrastrukturą sprzętową i informatyczną.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Indigobird Sp. z o.o.

NIP: 7162817686

Adres www: http://www.stabilis.io

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"