Baza technologii


Logo wpisu play121

play121

e-Ja Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Technologia udostępnia platformę sieciową dzięki której indywidualni twórcy mogą bezpieczne publikować, sprzedawać i licencjonować swoje utwory, bez konieczności korzystania z pośredniczących portali. Podstawą technologii są osobiste schowki sieciowe zaszyfrowanych informacji, gdzie twórcy przechowują swoje zaszyfrowane dzieła, zarządzają nimi oraz udostępniają je indywidualnym nabywcom. Servlet dostępu i licencjonowania kontroluje komu i jak indywidualne dzieła są udostępniane poszczególnym nabywcom a servlet modelu biznesowego pozwala twórcy na budowę własnych modeli finansowych systemu dystrybucji. Twórcy mogą korzystać z narzędzia budowy własnych portali dystrybucji swoich dzieł, zarówno jako niezależnych stron WWW jak i wykorzystywać siłę super-dystrybucji portali społecznościowych. Aplikacja odtwarzania, na platformach stacjonarnych i mobilnych WIN, Android i iOS, pozwala nabywcy na zarządzanie dziełami nabytymi od różnych twórców, jednocześnie chroniąc te dzieła przed nadużyciami nabytych praw odtwarzania. Według obecne stanu wiedzy wnioskodawcy, nie ma obecnie na świecie systemu który oddawałby pełną kontrolę nad bezpieczną dystrybucją dzieł, prosto w ręce ich twórców. To znajduje swoje potwierdzenie zarówno w literaturze jak i w rozmowach z twórcami, od najmniejszych po największe studia filmowe w USA i UK, oraz z ekspertami w tej branży jak współ-twórca portalu iTunes.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Przewaga konkurencyjna korzystania z play121 to pełna niezależność każdego, nawet najmniejszego i najbardziej awangardowego, twórcy od portalu dystrybucji: akceptacji przez portal, reprezentacji graficznej swoich dzieł, wyboru modelu biznesowego dystrybucji minimalizacja kosztów, wynikająca z eliminacji pośrednictwa.

Zastosowanie rynkowe

dodam

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: e-Ja Sp. z o.o.

NIP: 5272452345

Adres www: http://www.cipherme.net

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Inna forma ochrony:
None

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"