Baza technologii


Logo wpisu PLM - Product Lifecycle Management

PLM - Product Lifecycle Management

Katarzyna Tomaszewska

Opis technologii / usługi

Siemens PLM Software to wiodący globalny dostawca oprogramowania do zarządzania cyklem życia produktu (PLM – product lifecycle management) i zarządzania produkcją (MOM – manufaturing operations management). Rozwiązania dostarczane przez nas w ramach Smart Innovation Portfolio pomagają firmom produkcyjnym w optymalizacji Cyfrowego Przedsiębiorstwa i realizowaniu innowacji.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

PLM można postrzegać zarówno jako strategię informacyjną, jak i biznesową. Rozwiązanie to, rozpatrywane jako strategia informacyjna, zapewnia spójną strukturę danych dzięki konsolidacji systemów. Jako strategia biznesowa — pozwala globalnym organizacjom na współpracę w ramach jednego zespołu w zakresie projektowania, produkcji, wsparcia i wycofania produktu, z uwzględnieniem najlepszych praktyk i wniosków uzyskanych podczas tego procesu. Rozwiązanie to umożliwia firmom podejmowanie konsekwentnych decyzji opartych na dostępnych informacjach podczas całego cyklu życia produktu. Rozwiązania PLM stanowią spójną platformę cyfrową zapewniającą możliwość: Optymalizacji powiązań w ciągu całego cyklu życia produktu oraz w ramach organizacji Ustanowienia pojedynczego systemu przechowywania danych uwzględniającego różne potrzeby w zakresie analizy danych, tak aby odpowiedni pracownicy mieli dostęp do wymaganych informacji we właściwym kontekście i właściwym czasie Maksymalizacji trwałości produktów znajdujących się w portfolio firmy Generowania najwyższego przychodu poprzez powtarzalne procesy

Zastosowanie rynkowe

Przemysł maszynowy Producenci ciężkiego sprzętu muszą mierzyć się z wyzwaniami, takimi jak zwiększona liczba przepisów prawnych, globalizacja, różnorodne konfiguracje oraz rosnące wymagania stawiane elektronice i oprogramowaniu. Aby sprostać tym wyzwaniom, oferujemy ujednolicony, otwarty system do zarządzania cyklem życia produktu (PLM), który umożliwia produkcję opartą na współpracy pomiędzy jednostkami ds. rozwoju produktu na całym świecie oraz jednostkami produkcji. Motoryzacja i transport Wprowadzenie na rynek nowoczesnego samochodu to bardzo złożony proces, na który oddziałują cztery istotne trendy branżowe: wymagania w zakresie ochrony środowiska, globalizacja, skrócony czas wprowadzania produktów na rynek i większa personalizacja pojazdów. Pomagamy producentom samochodów wspiąć się na wyższy poziom innowacji produkcyjnej i współpracy, by poprawić realizację procesu wprowadzenia na rynek.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Forma ochrony

Inna forma ochrony:
None

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"