Baza technologii


Logo wpisu Pomiary i walidacja parametrów procesów cieplnego utrwalania żywności

Pomiary i walidacja parametrów procesów cieplnego utrwalania żywności

Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

- Wyznaczanie strefy najmniejszego dogrzania konserwy, - pomiary i analizy rozkładu przestrzennego temperatury i wartości sterylizacyjnej/ pasteryzacyjnej oraz ciśnienia w przestrzeni roboczej kotłów oraz w opakowaniach konserw, - analizy w zakresie bezpieczeństwa i jakości produktu oraz technologii prowadzenia procesu cieplnego utrwalania i warunków przechowalnictwa, - sporządzanie zaleceń optymalizacyjnych produkcję, powtarzalność procesów oraz precyzyjne programowanie żądanych wartości sterylizacyjnych i pasteryzacyjnych, decydujących o gwarantowanej jakości i trwałości konserw, - możliwość wdrożeń akcesoriów do pomiaru temperatury oraz opatentowanej metody hermetycznej i powtarzalnej lokalizacji czujników w strefie najmniejszego dogrzania konserwy.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

- Ograniczenie zużycia energii cieplnej, dzięki możliwości optymalizacji parametrów sterowania procesami cieplnego utrwalania żywności. - Możliwość zwiększenia produkcji dzięki skróceniu jednostkowego czasu pracy urządzeń obróbki cieplnej (autoklawów). - Ograniczenie strat materiałów i surowców oraz odpadów poprodukcyjnych – np. zminimalizowanie bombaży biologicznych i mechanicznych, usunięcie wykrytych w trakcie badań nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzeń. - Zachowanie standardów systemów jakości produkcji, w tym HACCP oraz zasad dobrej praktyki produkcyjnej i higienicznej (GMP i GHP) - identyfikacja realnych zagrożeń bezpieczeństwa żywności ocena ich poziomu, podjęcie działań zaradczych. - Optymalizacja wartości biologicznej przetworu (konserw) dla założonych warunków przechowywania (np. czas i temperatura) oraz odpowiednich właściwościach sensorycznych. - Wzrost zaufania konsumentów do produkowanych konserw –możliwość powtarzalnej produkcji jakościowej towarów - uzyskanie powtarzalności stopnia dogrzania i wyjałowienia konserw w kolejnych procesach, Oferowanie produktów (konserw) o gwarantowanym terminie przydatności do spożycia.

Zastosowanie rynkowe

Wyznaczanie strefy najmniejszego dogrzania opakowania, zapewnienie powtarzalności procesów oraz precyzyjne programowanie żądanych wartości F0 i P0, decydujących o gwarancji jakości i trwałości pojemnika służącego do przechowywania produktu, zgodnie z wymogami norm krajowych i UE.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD Sp. z o.o.

NIP: 5250008703

Adres www: http://www.cobrabid.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Wynalazek
Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"