Baza technologii


Logo wpisu Pompy pulsacyjne, wirowe do przetaczania krwi i płynów fizjologicznych

Pompy pulsacyjne, wirowe do przetaczania krwi i płynów fizjologicznych

Centrum Inkubacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej

Opis technologii / usługi

Mikropompa pulsacyjna napędzana elektromagnetycznie jest projektem sztucznego serca do przetaczania krwi z możliwością ortotopowego implantowania. Napęd mikropompy jest oparty o konstrukcje silnika VCM, wykorzystywanego w napędach aktuatorów głowic dysków twardych. Rozwiązanie to umożliwi wykonanie w technologii druku przestrzennego konstrukcji części mechanicznej mikropompy, następnie wykonanie napędu z wieloma uzwojeniami umiejscowionymi w stojanie oraz wykonanie sztucznych komór wraz z dyszami wylotowymi. Trendy w gałęzi medycyny kardiochirurgicznej wskazują na coraz większe zapotrzebowanie na serca oraz sztuczne serca do przeszczepu przy stałej ilości dostępnych żywych organów, tym samym wzrasta zapotrzebowanie na urządzenia odciążające bądź całkowicie zastępujące ludzkie serce. Proponowana technologia wychodzi tym potrzebom naprzeciw.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Technologia ta ma potencjał rozwiązania problematyki przetaczania krwi zgodnie z ludzkim cyklem hemodynamicznym w urządzeniach o napędzie elektromagnetycznym implantowanym ortotopowo, umożliwia rozwiązanie problemu regulowania objętości wyrzutowej krwi dla indywidualnego pacjenta. Umożliwia zindywidualizowanie urządzenia pod konkretne zdefiniowane objętości wyrzutowe oraz ciśnienia wylotowe cieczy. Innowacyjnym elementem rozwiązania napędu mikropompy jest wykorzystanie niezawodnej oraz odpornej na uszkodzenia technologii silników VCM stosowanych z powodzeniem w dyskach twardych. Przewaga rozwiązania nad innymi dostępnymi na rynku jest także zastosowanie innowacyjnej metody projektowania tego typu pomp o dowolnych mocach i gabarytach. Rozwiązanie daje możliwość zindywidualizowania przebiegów natężeń oraz ciśnień przetaczanej cieczy oraz odwzorowania cyklu sercowego konkretnego pacjenta co jest cechą niepowtarzalną/indywidualną. Ponadto przewaga nad rozwiązaniami konkurencyjnymi jest pulsacyjny charakter przetaczanej cieczy z możliwością odwzorowania cyklu hemodynamicznego przy wykorzystaniu elektromagnetycznego napędu.

Zastosowanie rynkowe

Proponowana technologia może zostać zastosowana w kardiochirurgii jako autonomiczne sztuczne serce, pozaustrojowe urządzenie przetaczające krew oraz inne płyny fizjologiczne w trakcie operacji. Rozwiązanie może znaleźć zastosowanie także w procesach technologicznych/produkcyjnych np. chemicznych (wszędzie tam gdzie wymagane jest przetaczanie płynów z kontrolą natężenia przepływu). Technologia ta może również być wykorzystana w medycynie (rynek urządzeń medycznych) oraz na rynku przemysłowym (np. chemicznym lub petrochemicznym).

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Centrum Inkubacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej

NIP: 6310200736

Kraj: Polska

Adres www: http://www.citt.polsl.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"