Baza technologii


Logo wpisu Popiołomierz radiometryczny WILPO C 512 / System pomiarowy WILPO C 532hc

Popiołomierz radiometryczny WILPO C 512 / System pomiarowy WILPO C 532hc

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Popiołomierz radiometryczny WILPO C 512 / System pomiarowy WILPO C 532hc ( z torem radiometrycznym popiołomierza WILPO C 512 ). Do ciągłego pomiaru zawartości popiołu w węglu zastosowano opatentowaną, nowatorską, opracowaną w 2009 r. w PWP „Wilpo”, radiometryczną metodę rozproszeniowo – absorpcyjną. Zastosowana do pomiaru zawartości popiołu radiometryczna metoda rozproszeniowo - absorpcyjna bazuje na naświetleniu niskoenergetycznym promieniowaniem gamma (od góry) warstwy węgla oraz na rejestracji przez zespół detektorów, odpowiednio rozmieszczonych pod taśmą przenośnika, wiązek promieniowania gamma dochodzących do tych detektorów. Podstawą nowej metody stała się zmiana (w stosunku do wszystkich dotychczasowych rozwiązań popiołomierzy) konfiguracji układu źródło – detektor, przy jednoczesnym zwiększeniu aktywności tego źródła. Zamiast pojedynczego detektora wprowadzono układ dwóch detektorów, usytuowanych odpowiednio w stosunku do wiązki promieniowania: w geometrii rozproszenia i geometrii absorpcji. To pozwoliło z jednego źródła promieniowania uzyskać informacje zarówno o zmienności zawartości popiołu, jak i gęstości powierzchniowej badanego węgla. Ta konfiguracja źródła promieniowania i jego detektorów pozwoliła na uzyskanie nieosiągalnych dotąd zalet pomiarowych, przy zachowaniu wszystkich pozytywnych cech dotychczasowych rozwiązań popiołomierzy radiometrycznych. Metoda ta pozwala, poza powyższymi zaletami, prowadzić realny pomiar „on-line” na przenośnikach z taśmami linkowymi (zbrojonych linkami stalowymi), co, poza metodami neutronowymi – niezwykle kosztownymi, nie było dotychczas możliwe i to w skali światowej.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Popiołomierze WILPO C 512 (i bazujące na nich systemy pomiarowe WILPO C 532hc) stosowane są zarówno przez producentów węgla (kopalnie), jak i masowych odbiorców tego surowca (elektrownie i elektrociepłownie konwencjonalne). Urządzenia nowej generacji cechuje duża uniwersalność zastosowań – niemal w każdym punkcie pomiarowym, gdzie dotąd stosowano różne rozwiązania popiołomierzy, zastosowanie urządzenia nowej generacji da na ogół lepsze, znacznie bardziej reprezentatywne wyniki pomiarów. Podstawowe zastosowania urządzeń i systemów pomiarowych nowej generacji (WILPO C 512, WILPO C 532hc) dotyczą zwłaszcza takich lokalizacji i uwarunkowań instalacyjno – pomiarowych, w których ciągłe pomiary zawartości popiołu w węglu, oparte o zastosowanie tzw. miękkiego promieniowania gamma, nie były dotąd możliwe (np. przenośniki z taśmami z linkami stalowymi) lub znacznie ograniczone (np. przenośniki z taśmami o dużym pochłanianiu promieniowania gamma, punkty pomiarowe z wysokimi warstwami niejednorodnego węgla na taśmie przenośnika Produkt oparty jest o nowatorską, opatentowaną metodę pomiarową. Metodę tą wyróżnia: Możliwość ciągłego pomiaru zawartości popiołu w węglu na przenośnikach z dowolnymi taśmami (w tym z linkami stalowymi – zupełna nowość). Objęcie pomiarem 35 - 50 % strugi węgla (wielkość nieosiągalna dla innych radiometrycznych metod pomiarowych). Maksymalna reprezentatywność wyników pomiarowych (nieosiągalna dla innych radiometrycznych metod pomiarowych). Możliwość ciągłego, skutecznego pomiaru zawartości popiołu w węglu niejednorodnym (w mieszankach węglowych). Możliwość ciągłego, skutecznego pomiaru zawartości popiołu w węglu ułożonym warstwowo lub słabo wymieszanym. Pełne bezpieczeństwo stosowania - jedno optymalne źródło miękkiego promieniowania gamma (60 keV). Zespoły pomiarowe instalowane statycznie (bez skaningu). Brak styku zespołów pomiarowych z węglem.

Zastosowanie rynkowe

Górnictwo – Kopalnie Węgla Kamiennego i Brunatnego Energetyka – Elektrownie i Elektrociepłownie

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

NIP: 6312203756

Adres www: http://www.gapr.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"