Baza technologii


Logo wpisu Poszerzanie bazy surowcowej dla procesu recyklingu laminatów metodą rozpuszczalnikową Politechniki Śląskiej

Poszerzanie bazy surowcowej dla procesu recyklingu laminatów metodą rozpuszczalnikową Politechniki Śląskiej

Centrum Inkubacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej

Opis technologii / usługi

Istotą rozwiązania jest separacja składników tworzących warstwy laminatu, tj. poliamid (PA) i polietylen (PE) pochodzących z odpadów poprodukcyjnych folii do pakowania żywności. W rozwiązaniu zastosowano selektywny rozpuszczalnik, który rozpuszcza jedynie warstwę polietylenu. Poliamid zostaje oddzielony na gorąco przez odwirowanie. Polietylen odzyskuje się przez wytrącanie z rozpuszczalnika w wyniku ochłodzenia, a następnie odwirowania. Rozpuszczalnik zawracany jest do ponownego użycia.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Laminaty PE-PA i PR-PET stanowią obecnie znaczny problem środowiskowy, ponieważ metody ich recyklingu z niewielkimi wyjątkami, ograniczają się do spalania i odzysku energii. Technologia umożliwia separację i odzysk surowców z odpadów laminatów PE-PA i PE-PET wykorzystywanych w branży opakowaniowej (ścinki itp.). Umożliwia to redukcję strumienia odpadów, ponieważ ze względu na zawartość azotu w poliamidzie (PA), laminaty PE-PA tylko w ograniczonym stopniu mogą być wykorzystane jako paliwo alternatywne przez co część z nich jest kierowana na składowiska. W przypadku odpadów PE-PET możliwe jest ich spalanie, jednakże jest to forma recyklingu mniej korzystna z punktu widzenia ochrony środowiska niż odzysk laminatu. Strącanie LDPE z rozpuszczalnika stosowanego w procesie umożliwia uzyskanie polimeru o niskiej zawartości rozpuszczalnika. Rozpuszczalnik nie powoduje pęcznienia LDPE, jak inne rozpuszczalniki stosowane dotychczas, co znacząco ułatwia suszenie, obniżając tym samym koszt prowadzenia procesu.

Zastosowanie rynkowe

Proponowana technologia znajduje zastosowanie w obszarze przetwarzania odpadów poprodukcyjnych laminatów PE-PA i PE-PET. Głównym segmentem rynku, w którym może być wykorzystane rozwiązanie to recykling tworzyw sztucznych. Rynkowe zastosowanie technologii polegać może na budowie instalacji do przetwarzania odpadów laminatów PE-PA i PE-PET pozyskiwanych od producentów opakowań oraz sprzedaży surowców odzyskanych z laminatów (polietylen, poliamid, PET). Uzyskany w procesie granulat LDPE jest zbliżony pod względem czystości i właściwości mechanicznych do LDPE pierwotnego. Z granulatu tego wytwarzać można folie, bazy do koncentratów barwiących (masterbatche), oraz elementy konstrukcyjne. Folie poliamidowe zawierające ok. 99,5% PA, które mogą być następnie przetwarzane w sposób analogiczny jak czysty poliamid i użyte do wytwarzania włókien, obudów urządzeń itp. Folie PET o czystości ok. 75% mogą być wykorzystywane do produkcji wyrobów o niskich wymaganiach jakościowych (elementy strukturalne, wypełnienia).

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Centrum Inkubacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej

NIP: 6310200736

Kraj: Polska

Adres www: http://www.citt.polsl.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku
Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"