Baza technologii


Logo wpisu Powłoki dwutlenku tytanu

Powłoki dwutlenku tytanu

Politechnika Świętokrzyska

Opis technologii / usługi

Przedmiotem oferty jest sposób otrzymywania powłok dwutlenku tytanu (TiO2) stanowiącego mieszaninę rutylu i anatazu. W etapie pierwszym, w oparciu o metodę zol-żel wytworzony zostaje prefabrykat o odpowiednim składzie chemicznym i fazowym. W drugim etapie, wykorzystując oddziaływanie promieniowania laserowego o ściśle zdefiniowanych parametrach, wytwarzany zostaje produkt finalny. Opracowany sposób pozwala na zastosowanie, jako podłoży, materiałów o temperaturze topnienia rzędu 160oC. Umożliwi to m.in. wykorzystywanie jako podłoży także tworzyw sztucznych.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

nanoszenie powłok tylko w pożądanych miejscach bez potrzeby stosowania maskownicy; zastosowanie laserów ciągłych w widzialnym zakresie widma optycznego, zamiast typowo stosowanych impulsowych laserów UV; powłoka finalna powstaje tylko w miejscach modyfikowanych przez laser, co pozwala na dowolne formowanie kształtu powłok; otrzymany może być TiO2 w postaci kontrolowanej mieszaniny faz anataz – rutyl, co jest niezwykle istotne z punktu widzenia potencjalnych zastosowań jako fotokatalizatora np. w procesach eliminacji zanieczyszczeń organicznych i wytwarzania biopaliw.

Zastosowanie rynkowe

Opracowane rozwiązanie może znaleźć zastosowanie w: przemyśle chemicznym, ochronie środowiska przemyśle energetycznym. Możliwe aplikacje dotyczą: powłok fotokatalitycznych, powłok TiO2 na potrzeby fotoogniw 3-ej generacji.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Politechnika Świętokrzyska

NIP: 6570009774

Adres www: http://www.tu.kielce.pl/

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"