Baza technologii


Logo wpisu Próba opracowania materiału opakowaniowego o właściwościach aseptycznych dla celów przedłużenia przydatności do spożycia produktów żywnościowych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego.

Próba opracowania materiału opakowaniowego o właściwościach aseptycznych dla celów przedłużenia przydatności do spożycia produktów żywnościowych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego.

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Opakowania bezpieczne i wygodne dla konsumentów. Aktualnie opracowaywany jest patent. Opis technologii będzie upowszechniony po uzyskaniu zgłoszenia patentowego.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

1. Zwiększenie okresu przechowywania wybranych (szybko psujących się) produktów spożywczych. 2. Ograniczenie strat produktów spożywczych związanych z ubytkami wywołanymi przez mikrogorganizmy. 3. Zmniejszenie produkcji rolnej tak pakowanych produktów.

Zastosowanie rynkowe

Przedłużenie trwałości wybranych produktów spożywczych magazynowanych w rezerwach państwowych dla ludności cywilnej i wojska.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

NIP: 7010360620

Adres www: http://www.ibs.pw.edu.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku
Strzeżone know-how
Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"