Baza technologii


Logo wpisu PREDCOAL - program do zarządzania złożem węglowym

PREDCOAL - program do zarządzania złożem węglowym

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

Opis technologii / usługi

Program do prognozowania jakości węgla w złożu to nowoczesne i nowatorskie narzędzie do predykcji jakości węgla koksowego w złożu i pokładzie. Zawiera model prognozowania zmian parametrów jakościowych węgla w złożu/pokładzie, na podstawie kopalnianych cyfrowych baz danych. Interaktywny program umożliwia wizualizację wszystkich właściwości węgla istotnych dla koksowni. Program dostarcza: „mapę technologicznych właściwości” pokładów węgli koksowych będących w obszarze aktualnego oraz perspektywicznego zainteresowania spółek górniczych, wsparcie w zakresie zarządzania złożem dla poszczególnych kopalń oraz dla całych spółek, obejmujący kompleksowo kwestie geologiczne, logistykę wydobycia i wzbogacania węgla oraz jego przydatność technologiczną, Program składa się z następujących modułów funkcyjnych: baza danych parametrów złoża, moduł prognozowania rozkładu parametrów jakościowych węgla w złożu, moduł prognozowania wydobycia oraz parametrów jakościowych węgla wydobywanego. Program PredCoal umożliwia: integrację bazy danych programu z bazą danych zakładu górniczego, zawierającą wartości parametrów jakościowych węgla, wizualizację jakości złoża za pomocą izolinii wykreślonych metodami interpolacji oraz ekstrapolacji, planowanie oraz prognozowanie wydobycia, w oparciu o wymogi jakościowe dla węgla.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Szybkie i wiarygodne uzyskanie informacji dotyczących jakości węgla we wskazanym złożu Elastyczność oraz modułowość umożliwiające oszacowanie jakości węgla zarówno w wybranym złożu jak i w pojedyńczym pokładzie Klasyfikowanie węgli zgodnie ze standardami krajowymi i międzynarodowymi Wizualizacja jakości węgla w złożu/pokładzie uwzględniająca zarówno jej zmiany horyzontalne, jak również wertykalne Łatwość obsługi oraz interaktywna współpraca ze służbami geologicznymi kopalni

Zastosowanie rynkowe

Program skierowany jest do zarządów kopalń i spółek węglowych oraz działów mierniczo-geologicznych (geolodzy górniczy).

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

NIP: 6480008765

Adres www: http://www.ichpw.zabrze.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Średnie

Forma ochrony

Chronione prawem autorskim
Inna forma ochrony:
None

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"