Baza technologii


Logo wpisu Produkcja bioetanolu biokomponentu do produkcji benzyn silnikowych.

Produkcja bioetanolu biokomponentu do produkcji benzyn silnikowych.

P.W. Agro Energia Andrzej Tomsia

Opis technologii / usługi

Bioetanol będzie produkowany bezpośrednio z buraków cukrowych w lokalizacji posiadającej dostawę odpadowej pary technologicznej oraz dostęp do dużej przemysłowej oczyszczalni ścieków, lokalizacji posiadającej doprowadzenia wszystkich mediów, z drogami i bocznicą kolejową. To jest najlepsza lokalizacja w Unii i w świecie. Buraki zostaną umyte i rozdrobnione do postaci pulpy. W tym stanie przechowane - zmagazynowane. Tę pulpę podda się fermentacji alkoholowej, dokona destylacji alkoholu etylowego i odwodnienia na sitach molekularnych. Pozostałością procesu produkcji bioetanolu będzie pasza o składzie identycznym do wysłodków buraczanych.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

1.Najniższy koszt surowca do produkcji bioetanolu bo wynoszący 1,18 zł/l, przy porównywalnym koszcie kukurydzy w wysokości 1,56 zł/l. 2.Najniższy w Unii koszt produkcji bioetanolu bo wynoszący 1,65 zł/l. 3.Najniższy w Unii koszt energii do produkcji. 4.Najniższe w Unii zużycie wody do produkcji gdyż wykorzysta się wodę znajdującą się w składzie buraka cukrowego. 5.Brak jakiegokolwiek negatywnego oddziaływania na środowisko. 6.Uzyska się największą w świecie produkcję bioenergii z hektara uprawy rolnej bo wynoszącą 165 000 MJ energii, co daje 3 razy więcej uzyskanej bioenergii w stosunku do produkcji rzepaku, a z niego biodiesla. 7.Produkcja spełnia kryterium zrównoważonego rozwoju tak, jak dla biokomponentów II i III generacji bowiem ograniczenie emisji gazów cieplarnianych jest tu na poziomie powyżej 82%. Praktycznie niespotykane nigdzie w świecie w technologii produkcji bioetanolu z roślin uprawnych. 8.Ograniczenie spalania tysięcy ton węgla lub setek tysięcy m3 gazu. 9.Produkcja według tej technologii spełnia kryteria zrównoważonego rozwoju. 10.Innowacyjność tej technologii polega na tym, że produkuje się bioetanol bezpośrednio z buraków cukrowych i w sposób odmienny od dotychczas prowadzonych technologii produkcji. Technologia jest sprawdzona w każdej skali produkcji. 11.Koszt realizacji inwestycji spłaci produkcja w ciągu 4 lat.

Zastosowanie rynkowe

Bioetanol jest i będzie biokomponentem, który producenci paliw w Unii i w krajach rozwiniętych, muszą stosować do produkcji benzyn silnikowych w ilości 7%. Ochrona środowiska jest światowym i Unijnym priorytetem. Przy obecnej produkcji benzyn w ilości 5600 tys. m3 rocznie, zapotrzebowanie na bioetanol wynosi 400 tys. m3, a produkujemy w Polsce od wielu lat około 200 tys. m3. Zbyt w Kraju i w Unii jest ogromny.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: P.W. Agro Energia Andrzej Tomsia

NIP: 6420026498

Adres www: http://nan

Typ podmiotu: Osoba fizyczna - wynalazca

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"