Baza technologii


Logo wpisu Projektowanie i wdrożenie technologii do produkcji innowacyjnych mikroukładów do trójwymiarowej obserwacji hodowli komórek ludzkich w warunkach odzwierciedlających środowisko in vivo

Projektowanie i wdrożenie technologii do produkcji innowacyjnych mikroukładów do trójwymiarowej obserwacji hodowli komórek ludzkich w warunkach odzwierciedlających środowisko in vivo

Centrum Inkubacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej

Opis technologii / usługi

Posiadane unikalne stanowisko badawcze systemu mikroprzepływów pozwala na szczegółowe badanie tworzonych mikroukładów na różnych etapach wdrożenia. Stanowisko zapewnia precyzyjne sterowanie składem i prędkością przepływu medium oraz warunkami otoczenia, w szczególności stabilizacją temeratury i zapewnieniem wysokiej sterylności. Dzieki zastosowaniu w wytworzonym mikroukładzie specjalnej matrycy hydrożelowej możliwe jest prowadzenie hodowli komórkowych w warunkach zbliżonych do panujących w organizmie ludzkim. W komorze inkubacyjnej zawierającej zsyntetyzowany żel wymiana substancji i gazów odbywa się wykorzystując zjawisko dyfuzji, w tym samym odpowiada warunkom panującym w pobliżu naczyń włosowatych organizmów żywych. Dodatkowo dzięki kanałowi podawania leku możliwe jest prowadzenie badań nad nowymi lekami oraz testowanie wpływu juz istniejących.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Stosowane tradycyjne hodowle komórkowe są nie tylko droższe (większa ilość zużytego medium), ale przede wszystkim nie pozwalają na uzyskanie zbliżonych warunków do panujących w organizamie żywym. Zaproponowana technologia hodowli mikroguzów w systemie mikroprzepływów z wykorzystaniem hydrożelu jest pozbawiona tych wad, równocześnie umożliwia ona szybką zmianę warunków otoczenia prowadzonych hodowli komórkowych. w proponowanym rozwiązaniu poprzez zastosowanie elastycznych materiałów hydrożelowych odzwierciedlone jest środowisko żywych tkanek. Ze względu na skomplikowany proces wytwarzania i testowania mikroukładów mikroprzepływowych trudno znaleźć producentów specjalistycznych mikroukładów. dzięki posiadanej wiedzy możemy zaproponować kompleksowe rozwiązanie projektowania produkcji prototypu wraz z jego przebadaniem.

Zastosowanie rynkowe

Aktualnie systemy mikroprzepływów są jedną z najszybciej rozwijających się technologii w medycynie, biotechnologii i innych pokrewnych dziedzinach. Ciągle jednak brakuje przedsiębiorstw dostarczających technologię projektowania i produkcji samych mikroukładów. Szczególnie ośrodki medyczne są zainteresowane stosowaniem tego typu rozwiazań w diagnostyce chorób, w tym w diagnostyce onkologicznej. Układy mikroprzepływowe moga być stosowane w laboratoriach analitycznych, czy jednostkach zajmujących się testowaniem leków. Równiez w biotechnologii istnieje potrzeba precyzyjnych technik hodowli różnych drobnoustrojów w ściśle określonych warunkach otoczenia.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Centrum Inkubacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej

NIP: 6310200736

Kraj: Polska

Adres www: http://www.citt.polsl.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku
Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"