Baza technologii


Logo wpisu Przepływowy mikroukład do trójwymiarowej hodowli sferoidów zaopatrzony w system odpowietrzający

Przepływowy mikroukład do trójwymiarowej hodowli sferoidów zaopatrzony w system odpowietrzający

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Przedmiotem wynalazku jest przepływowy mikroukład do trójwymiarowej hodowli komórkowej, korzystnie sferoidów utworzonych z komórek nowotworowych lub prawidłowych, zaopatrzony w system odpowietrzający. Tego typu mikroukład może znaleźć zastosowanie w mikrobioanalityce oraz badaniach związanych z inżynierią komórkową/tkankową, a zwłaszcza w badaniach cyto- oraz fotocytotoksyczności nowych leków przeciwnowotworowych. Ponadto, zastosowanie zintegrowanego systemu odpowietrzającego może usprawnić i przyspieszyć badania z wykorzystaniem tego typu mikroukładu.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

- Zastosowanie do analizy sferoidów komórkowych w warunkach przepływowych. - Obecność systemu odpowietrzającego umożliwiająca usprawnienie i przyspieszenie prac laboratoryjnych związanych z dziedzina Lab-on-a-Chip. - Prosta struktura mikroukładu, umożliwiająca prostą i szybką obsługę w trakcie testów. - W etapie technologicznym zastosowanie formy z mikrostukturą wykonaną w PMMA za pomocą metody mechanicznej na drodze mikrofrezowania. Pozwala to na wielokrotne zastosowanie tej samej formy w trakcie wytwarzania mikroukładu.

Zastosowanie rynkowe

Mikroukład według wynalazku daje możliwość prowadzenia w nim trójwymiarowej hodowli sferoidalnej komórek nowotworowych, stanowiących model guza nowotworowego lub komórek prawidłowych. Mikroukład według wynalazku może stać się alternatywnym rozwiązaniem w pierwszym etapie badań klinicznych, dążących do wprowadzenia nowego leku przeciwnowotworowego. Ponadto, zintegrowany system odpowietrzający pozwoli na usprawnienie i przyspieszenie prac laboratoryjnych związanych z oceną cyto- oraz fotocytotoksyczności nowo opracowywanych związków.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

NIP: 7010360620

Adres www: http://www.ibs.pw.edu.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"