Baza technologii


Logo wpisu Przyrząd do pomiaru długości

Przyrząd do pomiaru długości

Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

Opis technologii / usługi

Przedmiotem wynalazku jest przyrząd do pomiaru długości, mający zastosowanie do współpracy z pneumatycznymi urządzeniami pomiarowymi, jak średnicówki, pierścienie pomiarowe lub czujniki przemieszczeń liniowych, gdzie następuje pomiar odległości pomiędzy powierzchnią czujnika a powierzchnią mierzonego przedmiotu poprzez pomiar ciśnienia powietrza w obwodzie pomiarowym przyrządu. Istota wynalazku, którym jest przyrząd do pomiaru długości w postaci źródła sprężonego powietrza, połączonego poprzez filtr dokładnego oczyszczania i stabilizator ciśnienia z komorą pomiarową, która połączona jest z głowicą pomiarową oraz układem pomiarowo-wskazującym, polega na tym, że układem pomiarowo-wskazującym danych jest co najmniej jeden czujnik ciśnienia P/U, który poprzez przetwornik A/C i procesor pomiarowy połączony jest z procesorem głównym, mającym zegar, pamięć RAM, pamięć EEPROM i połączony jest z komputerem i klawiaturą wewnętrzną. Korzystnym jest, gdy procesor główny połączony jest poprzez elementy przełączające z układem sterowniczym obrabiarki. Korzystnym jest także, gdy procesor główny połączony jest z drukarką. Także korzystnym jest, gdy procesor główny ma sygnalizatory odchyłek.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Dzięki zastosowaniu przyrządu według wynalazku uzyskano następujące efekty techniczno-użytkowe: - wysoka, rozdzielczość i dokładność pomiarów, do ±0,1 μm, - możliwość współpracy z dowolnymi głowicami pomiarowymi, - możliwość podłączenia do elementów sterujących obrabiarek, - możliwość odczytu przekroczenia nastawionego wcześniej pomiaru, - możliwość dokonywania wzorcowania 2, 3 i 4-punktowego przez klawiaturę przyrządu, - możliwość wzorcowania 16-punktowego ze stanowiska sprzężonego z komputerem, - możliwość gromadzenia w pamięci danych pomiarowych, - możliwość zapamiętywania do piętnastu charakterystyk głowic pomiarowych, - możliwość dokonywania zewnętrznej kalibracji przetwornika ciśnienia P/U, - możliwość pomiaru ciśnienia kaskadowego, - wyeliminowanie korektora "zero", - niewielkie zużycie czynników energetycznych, - możliwość zastosowania dwóch urządzeń odczytowych - klasycznej podzielni ze wskazówką oraz czterodekadowego numerycznego pola odczytowego.

Zastosowanie rynkowe

Przyrząd może być wykorzystany jako oprzyrządowanie do maszyn i kontroli jakości

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

NIP: 6750001774

Adres www: http://www.ios.krakow.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Średnie

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"