Baza technologii


Logo wpisu Różnicowa technika prądowa bez zera prądowego

Różnicowa technika prądowa bez zera prądowego

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Technika realizacji bezpiecznych bramek i układów logicznych, w której sygnały mają charakter prądowy (różnicowo-prądowy) ograniczający możliwości podsłuchu elektromagnetycznego.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

- stały prąd zasilania każdej pojedynczej bramki minimalizujący możliwości ataków mocy, - komunikacja oparta o pary identycznych prądów płynących w przeciwnych kierunkach minimalizujące możliwości ataków elektromagnetycznych, - separacja prądowa układów wejściowych i wyjściowych oraz pomiędzy poszczególnymi wejściami – zapewniające identyczność prądów płynących w parach sygnałowych (pod tym względem właściwości są lepsze niż w RTP), - zabezpieczanie wszelkich implementacji przed atakami side-channel: bezpieczne karty kryptograficzne (karty bankomatowe, karty do podpisu cyfrowego, karty szyfrujące etc.), RFID, telefony, komputery, układy i koprocesory kryptograficzne etc., - efektywne budowy uniwersalnych struktur liczących, - zastosowanie w mieszanych układach analogowo-cyfrowych do minimalizacji zakłóceń części analogowej przez część cyfrową,

Zastosowanie rynkowe

Obszary wykorzystania techniki przewiduje się w budowie układów i koprocesorów kryptograficznych.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

NIP: 7010360620

Adres www: http://www.ibs.pw.edu.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"