Baza technologii


Logo wpisu Różnicowa technika prądowa

Różnicowa technika prądowa

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Technika realizacji bezpiecznych bramek i układów logicznych/arytmetycznych (binarnych i ternarnych), w której sygnały mają charakter prądowy (różnicowo-prądowy). Funkcje logiczne realizowane są na zasadzie sumowania prądów w węzłach przy wykorzystaniu bramek tylko jednego typu.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

- poprawa bezpieczeństwa w stosunku do rozwiązań klasycznych o 2–3 rzędy wielkości, bez pogorszenia pozostałych parametrów - możliwość realizacji niskomocowych implementacji - zastosowanie pojedynczej bramki dla realizacji wszystkich podstawowych funkcji binarnych - efektywne implementacje funkcji OR i XOR oraz dodawania i mnożenia w ciałach charakterystyki trzeciej - alternatywność realizacji różnych funkcji - predyspozycje dla desynchronizacji i dyslokacji obliczeń - efektywna budowa uniwersalnych struktur liczących - wysoka elastyczność rozwiązania - zabezpieczanie wszelkich implementacji przed atakami side-channel: bezpieczne karty kryptograficzne (karty bankomatowe, karty do podpisu cyfrowego, karty szyfrujące etc.), RFID, telefony, komputery, układy i koprocesory kryptograficzne etc. - efektywne budowy uniwersalnych struktur liczących - zastosowanie w mieszanych układach analogowo-cyfrowych do minimalizacji zakłóceń części analogowej przez część cyfrową

Zastosowanie rynkowe

Interesujące są dwa obszary wykorzystania techniki: 1) do budowy układów i koprocesorów kryptograficznych 2) do budowy uniwersalnych układów liczących (jednostka arytmetyczno-logiczne, układ programowalny etc.)

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

NIP: 7010360620

Adres www: http://www.ibs.pw.edu.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"