Baza technologii


Logo wpisu Rafinacja gazowa stopów magnezu

Rafinacja gazowa stopów magnezu

Daniel Szymonik

Opis technologii / usługi

Unikalne urządzenie znajdujące się na wyposażeniu Instytutu Odlewnictwa w Krakowie o nazwie slurry maker służy do wytwarzania wyrobów z metali i ich stopów o strukturze globularnej (tiksotropowej). Proces przygotowania materiału o takiej strukturze polega na wykorzystaniu kontrolowanego odbioru ciepła oraz mieszania indukcyjnego, co przy odpowiednim doborze parametrów procesu zapobiega rozrostowi roztworu stałego do postaci dendrytycznej. Materiał o globularnej strukturze charakteryzuje się znacznym spadkiem lepkości co umożliwia przeprowadzenie procesu squeeze casting. Proces rheocasting jest najlepszym sposobem polepszenia właściwości mechanicznych i zwartości strukturalnej odlewów i w warunkach procesu squeeze casting służy wypełnianie wnęki formy w sposób laminarny. Udoskonalona metoda odlewania tiksotropowego opracowała japońska firma UBE Industries Ltd Od dotychczasowych metod sposób NRC (New Reocasting) firmy UBE różni się tym, że struktura reocast jest przygotowywana z ciekłego metalu w bliskim sąsiedztwie komory (tulei wlewowej), do której jest przekazywana bezpośrednio przed wprasowaniem do formy.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Proces odlewania tiksotropowego, należy do technologii specjalnych odlewania ciśnieniowego, z uwagi na fakt, że jest on realizowany ze stanu stało-ciekłego i zawiera w sobie również elementy przeróbki plastycznej. Ponadto odlewy cechują się wzrostem właściwości mechanicznych i użytkowych w stosunku do klasycznej technologii odlewania ciśnieniowego. Na obecnym etapie rozwoju procesów przetwór- twa stopów metali nieżelaznych technologia ta należy do metod perspektywicznych, rozszerzających zakres zastosowania odlewów, tym bardziej że ze względu na brak porowatości gazowej odlewy te można naprawiać, np. metodą spawania, a także można prowadzić proces obróbki cieplnej w celu dalszego podwyższenia ich właściwości użytkowych.

Zastosowanie rynkowe

Technologia rafinacji gazowej stopów magnezu można zastosować zarówno w procesie otrzymywania pierwotnych stopów magnezu (huty), jak i w odlewniach podczas uszlachetniania ciekłego metalu przed jego odlewaniem. Ponadto technologia ta dedykowana jest szczególnie do odlewni stosujących wewnątrz zakładowy recykling złomu obiegowego.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Forma ochrony

Wynalazek
Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"