Baza technologii


Logo wpisu RecoEnergy- odzysk i zagospodarowanie ciepła odpadowego z systemem symulacji i monitoringu

RecoEnergy- odzysk i zagospodarowanie ciepła odpadowego z systemem symulacji i monitoringu

Makroterm

Opis technologii / usługi

Rozwiązanie RecoEnergy umożliwia: 1) odzysk ciepła odpadowego z procesów produkcyjnych 2) zagospodarowanie go na: procesy cieplne niskotemperaturowe, ogrzewanie, CWU i wodę technologiczną, chłodzenie produkcję energii elektrycznej. Podchodzimy kompleksowo do efektywnego gospodarowania energią i optymalizacji energetycznej procesów produkcyjnych: od audytu cieplnego, modelowania i symulacji komputerowej (kooperacja AGH Kraków) przez projekt wykonawczy z wizualizacją 3D, produkcję urządzeń na zamówienie: ekonomizerów, wymienników odzyskowych, systemu integracji i buforów energii oraz układów rozdzielających energię po wdrożenie wraz z systemem monitorowania (kooperacja AGH Kraków) i serwis rozwiązania.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

System RecoEnergy oferuje: systemowość-modułowość rozwiązania w oparciu o urządzenia z dedykowanymi parametrami, dopasowanymi do wyników przeprowadzonego audytu i projektu wykonawczego z wizualizacją 3D duże możliwości sposobu pozyskania ciepła odpadowego i szeroki wachlarz możliwości jego zagospodarowania know-how Makroterm i kooperacja z AGH Kraków umożliwiające analizę możliwości odzysku ciepła, symulację przedwdrożeniową, doradztwo w zakresie jego zagospodarowania oraz kompleksowe przeprowadzenie wdrożenia, z możliwością bieżącego monitorowania procesów technologicznych Korzyści: Obniżenie opłat z tytułu eksploatacji środowiska przez zagospodarowanie ciepła odpadowego Zmniejszenie energochłonności procesu technologicznego przez zagospodarowanie ciepła odpadowego Redukcja emisji przez zwiększenie wydajności elektrociepłowni

Zastosowanie rynkowe

Rozwiązanie RecoEnergy umożliwia: 1) odzysk ciepła odpadowego z procesów produkcyjnych 2) zagospodarowanie go na: procesy cieplne niskotemperaturowe, ogrzewanie, CWU i wodę technologiczną, chłodzenie produkcję energii elektrycznej.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Makroterm

NIP: 7361009776

Adres www: http://www.makroterm.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"