Baza technologii


Logo wpisu Recykling popiołów ze spalania osadów nadmiarowych

Recykling popiołów ze spalania osadów nadmiarowych

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Istnieje możliwość redukcji o ponad 50% ilości popiołów ze spalania osadów nadmiarowych w oczyszczalni ścieków, a kierowanych na składowiska odpadów poprzez wytworzenie z nich koagulantów stosowanych ponownie w procesie osadu czynnego. Korzyści: redukcja ilości popiołów lotnych do zagospodarowania, obniżenie kosztów działania oczyszczalni poprzez ograniczenie zakupów świeżych koagulantów i poddanie składowaniu jedynie mineralnej frakcji popiołów.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

1. Redukcja o 50% ilości popiołów kierowanych do zagospodarowania na składowiska. 2. Obniżenie kosztów działania oczyszczalni poprzez cykliczne, samodzielne wytwarzanie koagulantów z popiołów, a popiołów przez spalenie osadów powstających z użyciem tych koagulantów. 3. Prosta aparatura przemysłowa. 4. Obniżenie kosztów działania oczyszczalni przez redukcję lub zupełne wyeliminowanie zakupów koagulantów. 5. Obniżenie o 50% kosztów transportu i zagospodarowania popiołów dzięki zredukowaniu ich ilości. 6. Prostota procesu przerobu popiołów i możliwość uciąglenia tego procesu.

Zastosowanie rynkowe

Technologia może znaleźć zastosowanie wszędzie tam gdzie istnieją spalarnie osadów nadmiarowych przy oczyszczalniach ścieków, aby nie wozić popiołów do przerobu, a potem roztworów soli ale, by przerabiać je na miejscu i na miejscu aplikować jako koagulanty.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

NIP: 7010360620

Adres www: http://www.ibs.pw.edu.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Strzeżone know-how
Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"