Baza technologii


Logo wpisu Redukcja NOx w spalinach i gazach przemysłowych

Redukcja NOx w spalinach i gazach przemysłowych

Instytut Nowych Syntez Chemicznych

Opis technologii / usługi

Technologia dotyczy redukcji emisji NOx powstających podczas spalania paliw stałych, płynnych i gazowych w kotłach energetycznych, ciepłowniczych i aparatach przemysłowych ogrzewanych ww. paliwami. Proces redukcji emisji NOx prowadzony jest metodą selektywnej niekatalitycznej redukcji (SNCR), w temperaturze 900-1150 ˚C. Jako substancja redukująca stosowany jest roztwór mocznika o stężeniu i ilości dobranej do parametrów źródła emisji NOx.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Technologia jest podobna do obecnie stosowanych na rynku. Jednak możliwe jest jej dostosowanie do dowolnego stacjonarnego źródła emisji. Zaproponowane rozwiązanie może być wstępnie sprawdzone w instalacji pilotowej a jego działanie po zastosowaniu jest monitorowane przez zespół wdrażający. Roztwór mocznika stosowany w procesie redukcji emisji NOx wytwarzany jest w Polsce, w Zakładach Azotowych „Puławy” S.A.

Zastosowanie rynkowe

Kotły energetyczne, kotły ciepłownicze, aparaty przemysłowe ogrzewane spalinami ze spalania paliw, np. reforming w instalacji amoniaku.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Nowych Syntez Chemicznych

NIP: 7160002098

Adres www: http://www.ins.pulawy.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Forma ochrony

Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"