Baza technologii


Logo wpisu Regenerator wibracyjno-fluidyzacyjny

Regenerator wibracyjno-fluidyzacyjny

Daniel Szymonik

Opis technologii / usługi

Opracowano konstrukcję regeneratora wibracyjno-fluidyzacyjnego - innowacyjnego rozwiązania techniczno-technologicznego o poprawionej skuteczności i niezawodności. Zmodyfikowana konstrukcja regeneratora umożliwia zwiększenie zakresu operacji technologicznych, możliwych do realizacji w jednym urządzeniu (monobloku). W dobie wzrastających wymagań ze strony ochrony środowiska i coraz bardziej restrykcyjnych norm dotyczących odpadów, czynnikiem, pozwalającym na ich ograniczenie jest regeneracja odpadowych mas formiersko-rdzeniowych, poprzez usunięcie pozostałości spoiwa z powierzchni ziarn osnowy piaskowej. Regeneratory wibracyjne (kruszarki wibracyjne) w coraz większym stopniu zapewniają nie tylko możliwość kruszenia i wstępnej regeneracji masy zużytej, ale i regenerację właściwą. Nowy wibracyjno-fluidyzacyjny regenerator został opracowany w oparciu o opatentowaną (Prawo ochronne nr 58649 z dnia 07.06.2001) i wdrożoną w wielu odlewniach konstrukcję regeneratora wibracyjnego, jako urządzenia do wstępnej i do właściwej regeneracji mas formiersko-rdzeniowych. Zastosowanie regeneratora wibracyjnego-fluidyzacyjnego pozwala na znaczne uproszczenie procesu regeneracji poprzez zmniejszenie liczby urządzeń pomocniczych (kruszarek, przenośników, oddzielaczy i przesiewaczy) oraz realizację wielu operacji w jednym urządzeniu. Oprócz kruszenia materiału występuje jego rozdrobnienie, ocieranie, oddzielanie części metalowych, odpylanie i klasyfikacja materiału.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Do zalet proponowanego rozwiązania konstrukcyjno-technologicznego należy podniesienie innowacyjności i konkurencyjności, poprzez poprawę skuteczności i niezawodności oferowanej konstrukcji, zwiększenie zakresu operacji technologicznych możliwych do realizacji w jednym urządzeniu (urządzeniu monoblokowym), między innymi poprzez eliminację skutków ubocznych występujących podczas rozruchu i hamowania urządzenia, będących jednym z czynników eliminujących zastosowanie skutecznego odpylania wewnątrz konstrukcji. Stanowi rozwiązanie konkurencyjne do rozwiązań opartych o kratę wibracyjną. Innowacyjny regenerator wibracyjno-fluidyzacyjny pozwala na: zwiększenie zakresu operacji technologicznych możliwych do realizacji w jednym urządzeniu; łatwość wymiany części łatwo zużywających się (sit wymiennych); poprawę skuteczności odpylania wewnątrz konstrukcji; zmniejszenie hałasu oraz uniknięcia zbyt mocnych drgań w momencie rozruchu i zatrzymania elektrowibratora; wysoki uzysk regeneratu (powyżej 90%) bez względu na rodzaj regenerowanej masy.

Zastosowanie rynkowe

Ochrona środowiska Masa formierska i rdzeniowa ilościowo stanowi największy odpad jaki powstaje w procesie odlewniczym. Wprowadzenie do stosowania nowego rozwiązania jest czynnikiem, pozwalającym na ograniczenie tego typu materiałów odpadowych poprzez ich odzysk i wtórne wykorzystanie, a w konsekwencji zmniejszenie wydobycia naturalnych surowców, przez co ograniczona zostaje ingerencja w środowisko oraz zmniejszenie wysokości opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Odlewnictwo Zużyta masa formierska i rdzeniowa ilościowo stanowi największy odpad jaki powstaje w procesie odlewniczym. Istotnym czynnikiem, pozwalającym na ich ograniczenie, jest regeneracja. Zastosowanie nowego rozwiązania pozwala na wykorzystanie surowców pochodzących z odzysku, w wyniku recyklingu odpadowych materiałów z technologii formy i rdzenia (poprzez usunięcie pozostałości spoiwa z powierzchni ziarn osnowy piaskowej), a przez to zmniejszenie zużycia świeżych piasków w procesie technologicznym

Tagi

Branże

Lokalizacja

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"