Baza ekspertów


Logo wpisu Resulto Sp. z o.o.

Resulto Sp. z o.o.

Resulto Sp. z o.o.

Opis oferowanych usług

Współpraca z przedsiębiorcami w zakresie opracowywania : - wycen wartości niematerialnych i prawnych - wniosków dotacyjnych - biznesplanów, studiów wykonalności - wniosków kredytowych - outsourcingu usług finansowych Firma Resulto z Wrocławia oferuje rzetelną pomoc Przedsiębiorcom przy opracowywaniu różnego typu analiz i specjalistycznej dokumentacji (biznes plany, wyceny, strategie, studia wykonalności). Resulto przygotowuje m.in. biznes plany wspomagające rozwój firmy zgodnie z trendami rynku oraz preferencjami właścicieli i inwestorów. Opracowywane raporty / dokumenty zawierają wyczerpujące oraz przejrzyste dane dotyczące wyników prowadzonej, jak i planowanej działalności. Przygotowywane dokumenty pozwalają na rozpoznanie mocnych i słabych stron oraz na wykorzystanie szans i zapobiegnięcie zagrożeniom biznesowym. Nasze analizy pomagają podejmować świadome, oparte na racjonalnej analizie, decyzje. Wycena wartości niematerialnych i prawnych dokonywana jest w oparciu o profesjonalny warsztat analityczny oraz wieloletnie doświadczenie, znajomość transakcji oraz wycen obecnych na krajowym rynku kapitałowym. Na wartość uzyskanej wyceny wpływ będzie miał szereg czynników związanych ze sposobem wykorzystania wycenianych wartości, regionalizacją, obecną i prognozowaną sytuacją ekonomiczną przedsiębiorstwa (m.in.: pozycja na rynku, stan majątkowy, rentowność) oraz aktualną koniunkturą giełdową i sytuacją makroekonomiczną. Ponadto, jako osobne elementy, dokonujemy wycen cząstkowych m.in.: wycen marki wyceny know-how wyceny technologii wyceny patentu wyceny praw autorskich wyceny wartości niematerialnych wnoszonych aportem. wyceny przedsiębiorstw Nasza firma przygotowuje dla Klientów Biznes Plany i Studia Wykonalności, wspierając między innymi: wybór optymalnych rozwiązań biznesowych dla planowanych przedsięwzięć pozyskanie kredytu i/lub pożyczki pozyskanie dofinansowania / dotacji unijnej pozyskanie Inwestora. wyceny wartości niematerialnych wnoszonych aportem. Świadczymy usługi wspierające naszych Klientów w zarządzaniu przedsiębiorstwem: Outsourcing finansowy – zarządzanie finansami firmy, raporty sprzedażowe, magazynowe Budowa i przebudowa strategii firmy, w tym sesje strategiczne (m.in.: wykorzystujemy metodologie: SWOT, BCG, SPACE, Zrównoważona karta wyników) Budowa i doskonalenie systemu controllingu (planowanie i zarządzanie operacyjne), w tym dostosowanie i doskonalenie controllingowych systemów informatycznych Dokumentacja organizacyjna – regulaminy, instrukcje, tablice kompetencyjne Opracowujemy profesjonalne i skuteczne wnioski o dofinansowania unijne. ​

Tagi

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Resulto Sp. z o.o.

NIP: 8971780660

Adres www: http://www.resulto.pl

Obszary współpracy

Doradztwo finansowe
Doradztwo prawne

Doświadczenie


Dodano 12 maja 2021 16:41

Wróć na stronę "Bazy"