Baza technologii


Logo wpisu Rodzina maszyn pomiarowych Linea

Rodzina maszyn pomiarowych Linea

Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

Opis technologii / usługi

Maszyny pomiarowe przeznaczone są do przeprowadzania pomiarów bezwzględnych długości w przestrzennym układzie współrzędnych. Znajdują zastosowanie szczególnie w kontroli wymiarowej elementów o złożonych kształtach i dużej liczbie wymiarów. Mogą być stosowane jako samodzielne stanowiska pomiarowo-kontrolne w warunkach produkcyjnych i w laboratoriach. Istotne dla dokładności oraz stabilności pomiarowej maszyn elementy: stoły, belki i suwaki wykonane są z granitu. Współrzędnościowe maszyny pomiarowe serii Linea produkowane są w czterech wielkościach oraz dwóch odmianach: ze sterowaniem ręcznym (M) i CNC©. Znajdują zastosowanie w kontroli wymiarowej elementów maszyn o złożonych kształtach i dużej liczbie wymiarów. Mogą być stosowane jako samodzielne stanowisko pomiarowo-kontrolne w warunkach produkcyjnych i laboratoryjnych. Maszyny pomiarowe serii Linea posiadają przesuwny portal i nieruchomy stół pomiarowy. Wszystkie zespoły przesuwne przemieszczają się na prowadnicach aerostatycznych. Maszyny wyposażone są w różne typy głowic pomiarowych (elektrostykowe, skaningowe), systemy wymiany końcówek pomiarowych, magazyny głowic i głowice zmotoryzowane. Przyjazne dla użytkownika oprogramowanie 3D pozwala na pomiary błędów kształtu i położenia, form przestrzennych i kół zębatych.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Nowoczesna i obiektywna kontrola jakości produkcji, znaczne zwiększenie szybkości pomiarów, możliwość pełnej automatyzacji. Kontrola wyrobów i półwyrobów na maszynie pomiarowej pozwala na eliminację wadliwych produktów przed wysłaniem do odbiorcy. Automatyzacja pomiarów pozwala na niezależne od operatora (obiektywne) uzyskiwanie wyników i skrócenie czasu pomiarów szczególnie powtarzalnych wyrobów.

Zastosowanie rynkowe

Maszyny pomiarowe stosowane są do precyzyjnej kontroli wymiarowej w obszarach, w których potrzebne jest uzyskanie błędów pomiarów na poziomie pojedynczych mikrometrów. Dla właściwej eksploatacji maszyn pomiarowych konieczne jest umieszczenie ich w pomieszczeniach klimatyzowanych o odpowiednich parametrach termicznych, wilgotności i zapewnienie zasilania sprężonym powietrzem. Wyposażenie i oprogramowanie pomiarowe dobierane jest w zależności od specyfikacji wyrobów i wymaganych dokładności pomiarów.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

NIP: 6750001774

Adres www: http://www.ios.krakow.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Średnie

Forma ochrony

Chronione prawem autorskim
Inna forma ochrony:
None

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"