Baza technologii


Logo wpisu Rolnicza oprawa Daplon PLUS do doświetlania pomidorów w szklarniach

Rolnicza oprawa Daplon PLUS do doświetlania pomidorów w szklarniach

Instytut Elektrotechniki

Opis technologii / usługi

W okresach niedoboru promieniowania słonecznego, w celu zachowania poprawności zachodzenia procesów fizjologicznych w roślinach należy je doświetlać. Jest to czynność ogólnie znana, jednak widmo promieniowania obecnie stosowanych źródeł światła nie jest wystarczające do przeprowadzenia w pełni procesu fotosyntezy. W celu osiągnięcia wymaganego efektu stosuje się dużą moc zainstalowanych źródeł światła (głównie sodowych) zwiększając energochłonność systemu doświetlania. W ramach realizowanego tematu w Instytucie Elektrotechniki zbudowano oprawę oświetleniową doświetlającą rośliny w przedziałach widm promieniowania stymulującego fotosyntezę. Doświetlając w zaproponowany sposób uzyskuje się pobudzenie wydzielania związków niezbędnych do życia rośliny zwanych chlorofilami.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Oprawa DAPLON PLUS wykonana została w technologii LED. Zastosowanie oprawy umożliwia doświetlanie sadzonek pomidora dokładnie w zakresach widm promieniowania wymaganych przez proces fotosyntezy tej rośliny. Stosując zaproponowany sposób doświetlania minimalizujemy ilość wymaganej energii elektrycznej. Oprawa DAPLON PLUS umożliwia uzyskanie oszczędności w poborze energii elektrycznej.

Zastosowanie rynkowe

W okresach niedoboru promieniowania słonecznego, w celu zachowania poprawności zachodzenia procesów fizjologicznych w roślinach należy je doświetlać.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Elektrotechniki

NIP: 5250007684

Adres www: http://www.iel.waw.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Forma ochrony

Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"