Baza technologii


Logo wpisu Runvido

Runvido

Natalia Ciosek

Opis technologii

Runvido to kompleksowa aplikacja na urządzenia mobilne, dzięki której obrazy zaczynają do nas przemawiać. Jak to działa? Użytkownik nagrywa krótki film, którego jednym z kadrów może lecz nie musi być zdjęcie mające stać się odbiornikiem danych. Po przyłożeniu smartfona z uruchomioną aplikacją Runvido, nasz smartfon odczytuje film zapisany wcześniej (za pomocą tej samej aplikacji) na wydrukowanych zdjęciach czy obrazach. Działanie tego rozwiązania obrazuje następująca prezentacja: http://bit.ly/2wul1el Pod linkiem http://bit.ly/2i6j7v6 znajduje się finałowa prezentacja naszej aplikacji Runvido podczas Wolves Summit w Warszawie w dniu 10.10.2017 Tu natomiast znajduje się prezentacja aplikacji w Power Point-> http://bit.ly/2yjzF99 Opis problemu: Kiedyś natrafiliśmy na problem przekazywania wiadomości czy informacji trudnych do opisania. Były one zbyt skomplikowane do odczytania i zapamiętania przez odbiorców. Nie mieściły się na 1 stronie, użytkownik musiałby przeczytać ich kilkanaście, by zrozumieć sedno informacji, które chcemy przekazać. Znaleźliśmy rozwiązanie, które umożliwia pokazanie rozwiązania, instrukcji, wytycznych na krótkim filmie, w bardziej przystępny sposób. Runvido pomaga również rozwiązać problem jasności przekazów reklamowych - łatwiej jest wytłumaczyć, pokazać produkt dzięki filmom niż słowami czy statycznymi zdjęciami. Poza tym używanie aplikacji daje możliwość pozbycia się dodatkowych linków, w które musimy kliknąć, aby wyświetlić film. 1. Prognozowane skutki ekonomiczne technologii rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej (VR i AR) na całym świecie w okresie od 2016 do 2020 r. (w miliardach dolarów amerykańskich) -> W scenariuszu o dużym przyjęciu prognozowany wpływ ekonomiczny VR / AR na 2020 r. wyniesie 29,5 mld USD. 2. Oczekuje się, że w 2020 rynek technologii rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej osiągnie wielkość 143,3 miliardów dolarów. 3. Przewiduje się, że do 2019 r. liczba urządzeń posiadających zainstalowane aplikacje mobilne w technologii VR i AR w segmencie gier i rozrywek wzrośnie do 1.6 miliarda.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Główną przewagą konkurencyjną aplikacji Runvido jest to, że przekształca ona obraz statyczny w dynamiczny film, bez użycia innego odbiornika danych. Ta innowacyjna cecha umożliwia praktyczne użycie aplikacji w wielu dziedzinach. Rozwiązanie jest z pewnością skalowalne. Istnieje nieograniczona możliwość sposobów wykorzystania aplikacji Runvido, które ogólnie można podzielić na 3 sektory: Informacja (Runvido może odczytać najważniejsze informacje z opakowania leku – np. dawkowanie czy możliwe skutki uboczne, po zbliżeniu telefonu do opakowania – nie ma potrzeby czytania długiej ulotki; obraz w muzeum może opowiedzieć o genezie jego powstania i o autorze; pasażer transportu miejskiego po przyłożeniu telefonu do logo przewoźnika uzyska informacje odnośnie ceny biletów, promocji, ograniczeń w ruchu; zdjęcie z meczu w gazecie może zostać odczytane aplikacją Runvido, pokazując skrót spotkania itp.) Instrukcja (pracownik firmy sprzątającej odczyta instrukcję pracy urządzenia po zbliżeniu telefonu do zakodowanego zdjęcia/loga/piktogramu; na opakowaniu namiotu zobaczymy instrukcję jego rozłożenia; na defibrylatorze zobaczymy instrukcję, jak z niego korzystać, itp.) Marketing i reklama (np. duży koncern zamiast zwykłego opakowania dla swojego produktu tworzy opakowanie interaktywne – Klient czy Użytkownik po przyłożeniu telefonu do opakowania -zdjęcia, piktogramu itp. - dowiaduje się więcej na temat produktu, jego użytkowania, sposobu konserwacji itd.; bilboard na przystanku zaczyna „mówić” zachęcając do obejrzenia filmu w kinie…)

Zastosowanie rynkowe

Runvido jest aplikacją na smartfony. Może mieć zastosowanie w każdej branży, gdzie niezbędna jest: - informacja - instrukcja - marketing, a więc generalnie dla każdej branży gospodarki jesteśmy w stanie znaleźć rozwiązanie użytkowe.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Forma ochrony

Inna forma ochrony:
None

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"