Baza technologii


Logo wpisu Rura Pierścieniowa i sposób wytwarzania rury pierścieniowej

Rura Pierścieniowa i sposób wytwarzania rury pierścieniowej

Rafał Stajniak

Opis technologii / usługi

Rura pierścieniowa, charakteryzująca się nową konstrukcją, i sposobem wytwarzania
polegająca na wycięciu z płaskiej powierzchni części potrzebnych do budowy tej rury, a częściami są, szereg pierścieni 1, szereg pasów 3, szereg pierścieni 2, warstwy spoin 4, według specyfikacji spawalniczej nadanej przez producenta blachy, spoiny, parametry szczelności/wytrzymałości mechanicznej, są związane z zastosowanej blachy, Tytanu, wolframu, Hardox, Armstal i inne, z której wytwarzamy rurę, poprzez specyfikację techniczną blachy, i drutu spawalniczego jakie producent nadaje, czyli rura wytrzyma ciśnienie jakie nadał producent tej blachy i też wytrzyma ciśnienie jakie nadał producent drutu spawalniczego, dla obniżenia kosztu nie trzeba wytwarzać z wszystkich rodzajów materiałów dostępnych na rynku, wystarczy przeliczyć parametry wytrzymałościowe nadane przez producenta to on daje gwarancje na prawidłową wytworzoną rurę pierścieniową, stosując się do jego specyfikacji spawalniczej według norm ISO-EN.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Poprzez technologie wytwarzania uzyskujemy większej wytrzymałości rury których obecnie nie da się wytwarzać z tych materiałów z których chcielibyśmy,
- obecnie wytwarza się rurę ze szwem, zaginana blacha zostaje uszkodzona, powstają mikropęknięcia i rura jest słabsza mimo to że została wytworzona z bardzo twardej stali ale w procesie zaginania ta stal otrzymała dawkę nacisku który ją ukształtował i częściowo zniszczył wewnątrz;
- obecnie w procesie odlewania rury powstaje skurcz naprężeniowy, gdzie dla dużych średnic ścianek tych rur ich ścianki są uszkodzone powstają mikropęcherzyki które powodują pękanie, poprzez zastosowanie sposobu wytwarzania uzyskujemy dokładnie taką samą wytrzymałość wytworzonej rury z jakiego materiału ją wytwarzamy, w ten sposób wytwarzania jesteśmy w stanie w całym procesie wytwarzania kontrolować przebieg wytwarzania grubych średnic rur, gdzie obecnie taką operacje nie da się wykonać, ta rura pierścieniowa jest precyzyjna za każdym razem;
- konstrukcje stalowe rurowe;
- konstrukcje systemów petrochemicznych;
- konstrukcje budowlane wieżowce powyżej 3000 metrów w górę,
- konstrukcje offshore morskie nie znane z stanu techniki od podstawy dna morskiego do miejsca mocowania turbiny wiatrowej, konstrukcja jest realna w długościach od 10 metrów w górę zależne od posiadanych funduszy projektu, dla konstrukcji 70 metrowej cały jej koszt wyniesie 10 milionów zł, bez zewnętrznej licencji;
- konstrukcje części maszyn;
- konstrukcje części wojskowych.

Zastosowanie rynkowe

- można tą rurę zastosować do rury wydobywającej ropę naftową z dna ziemi, oceanu, to jest główny cel tej technologii,
- można zastosować tą rurę do wytworzenia konstrukcji nośnej dla wiatraka offshore
- dla przemysłu petrochemicznego do rafinacji ropy naftowej uzyskując wydajniejsze ciśnienia w nowych systemach przerobowych
- ta rura pierścieniowa ma zastosowanie w budownictwie tworząc konstrukcje rurową wytworzoną z Blachy Hardox500 można wznieść wieżowce wyższe, stosując blachę z tytanu tworzymy lżejszą konstrukcję,
- można tą rurę zastosować do wytwarzania luf armatnich z TYTANU oczywiście posiadając wpierw koncesie w tym zakresie.

Tagi

Branże

Filmy

Zdjęcia

Lokalizacja

Starachowice, woj. świętokrzyskie

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

TRL 9

Forma komercjalizacji

Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię nie zapewnia doradztwa związanego z wdrożeniem.

Dodano 19 stycznia 2022 17:11

Wróć na stronę "Bazy"