Baza technologii


Logo wpisu Selektywna bramka RFiD

Selektywna bramka RFiD

Instytut Logistyki i Magazynowania

Opis technologii / usługi

Przedmiotem wynalazku jest selektywna, uniwersalna bramka RFID przeznaczona do automatycznej identyfikacji przemieszczających się obiektów. Do zautomatyzowanej identyfikacji obiektów stosuje się technologię RFID, w której bramki wyposażone w anteny RFID odczytują dane ze znaczników RFID umieszczonych na przemieszczających się obiektach. W opisie zgłoszeniowym wynalazku P-388902 PL jest przedstawione rozwiązanie bramki RFID, zawierającej przestrzenną ramę z zamontowanymi na niej antenami RFID. Na każdym z pionowych boków ramy są zamocowane na przesuwnych i obrotowych uchwytach anteny RFID. Pomiędzy antenami RFID a pionowymi bokami ramy umieszczony jest element absorpcyjny wykonany z materiału tłumiącego fale o częstotliwościach wykorzystywanych przez system RFID, zaś po zewnętrznej stronie anteny zabezpieczone są osłonami.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Zaletą bramki według wynalazku jest uniwersalność - modułowa budowa umożliwia dostosowanie jej konfiguracji do konkretnych potrzeb, w zależności od przewidywanego rodzaju i przepływu identyfikowanych obiektów.

Zastosowanie rynkowe

Pozwala kontrolować przepływ towarów w łańcuchach dostaw.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Logistyki i Magazynowania

NIP: 7770020410

Kraj: Polska

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Średnie

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 13 maja 2021 17:33

Wróć na stronę "Bazy"